Create issue ticket

1 Möjliga orsaker för Entropion

Visa resultat efter: English

  • Blefarospasm

    De kraftiga muskelspasmerna kan leda till sträckning av det laterala kantalligamentet och den nedre ögonlockskanten, varpå ett entropion kan uppkomma.[internetmedicin.se]

Ytterligare symtom