Create issue ticket

2 Möjliga orsaker för Erythema chronicum migrans

Visa resultat efter: English

  • Erythema chronicum migrans

    Sjukdomsorsak Sjukdomen kallas kronisk vandrande hudrodnad - erythema chronicum migrans - och orsakas av en spiralformad bakterie, s k Borrelia-spirochet, som överförs från[huden.se] Risken för erythema chronicum migrans ökar inte om delar av fästingen skulle bli kvar, däremot kan en lokal inflammation/infektion uppstå.[praktiskmedicin.se]

  • Lyme-borrelios

Ytterligare symtom