Create issue ticket

1 Möjliga orsaker för Erytropoietisk protoporfyri

  • Erytropoietisk protoporfyri

    1. Vad är Erytropoetisk protoporfyri? Erytropoetisk protoporfyri (EPP) är en ovanlig ärftlig porfyri, först identifierad under det tidiga 1960-talet, som drabbar ungefär 1/150 000 av befolkningen i Väst-Europa. Vid EPP bildas ett särskilt porfyrin kallat protoporfyrin i överflöd i benmärgen. Protoporfyrin ansamlas i[…][porphyria.eu]

Ytterligare symtom