Create issue ticket

1 Möjliga orsaker för Fabrys sjukdom

  • Charcot-Marie-Tooths sjukdom

    Hit hör t ex: Familjär Amyloidos med polyneuropati (FAP) Sjukdomar med påverkan på lipidmetabolism - Fabry - Refsum - Krabbe - Metakromatisk leukodystrofi - Adrenomyeloneuropati[internetmedicin.se] - Tangier Mitokondriella sjukdomar - NARP - MNGIE m fl Hereditära ataxier med polyneuropati - SCA, vissa subtyper - Friedreichs ataxi Sjukdomar med ”defekt DNA” - Fragilt[internetmedicin.se]

Ytterligare symtom