Create issue ticket

1 Möjliga orsaker för Fenylketonuri

  • Motorneuronsjukdom

    […] hereditaria siguiente: fenilcetonuria sv - Reagenser och reagerande produkter, inbegripet kalibrerings- och kontrollmaterial, för diagnostik av följande ärftliga sjukdom : fenylketonuri[sv.glosbe.com]

Ytterligare symtom