Create issue ticket

1 Möjliga orsaker för Fluktuerande hörselnedsättning

  • Susacs syndrom

    Hon riskerar att bli blind och hjärnskadad. Mirijam Johansson, 36, vill ha hjälp och hjälp kan hon få i Tyskland om bara landstinget säger okej. Men landstinget dröjer med sitt svar och för Mirijam Johansson är väntan ångestfull. – Jag är jätterädd att sjukdomen ska sätta sig i hjärnan och att jag ska bli blind om[…][sn.se]

Ytterligare symtom