Create issue ticket

11 Möjliga orsaker för Fobi

 • Depression
 • Panikattacker
 • Ångeststörning
 • Obsessiv-kompulsiv störning (OCD)
 • Främre spinalartärsyndrom

  […] och andra fobier · Sömnstörningar · Suicid · Tanke- och jagstörningar · Tvångssyndrom Rättsmedicin · Barnmisshandel · Brottsbalken · Dödsbegrepp och likfenomen · Dödsorsaksutredning[medicinkompendier.se] Postpartumpsykos · Posttraumatiskt stressyndrom · Psykiatrisk anamnes · Psykiatrisk juridik · Psykiskt status · Psykofarmaka · Psykoser · Psykoterapi · Schizofreni · Sexologi · Social fobi[medicinkompendier.se]

 • Hjärtsjukdom
 • Meningism

  […] och andra fobier · Sömnstörningar · Suicid · Tanke- och jagstörningar · Tvångssyndrom Rättsmedicin · Barnmisshandel · Brottsbalken · Dödsbegrepp och likfenomen · Dödsorsaksutredning[medicinkompendier.se] Postpartumpsykos · Posttraumatiskt stressyndrom · Psykiatrisk anamnes · Psykiatrisk juridik · Psykiskt status · Psykofarmaka · Psykoser · Psykoterapi · Schizofreni · Sexologi · Social fobi[medicinkompendier.se]

 • Hyperphenylalaninemi
 • Seminom

  […] och andra fobier · Sömnstörningar · Suicid · Tanke- och jagstörningar · Tvångssyndrom Rättsmedicin · Barnmisshandel · Brottsbalken · Dödsbegrepp och likfenomen · Dödsorsaksutredning[medicinkompendier.se] Postpartumpsykos · Posttraumatiskt stressyndrom · Psykiatrisk anamnes · Psykiatrisk juridik · Psykiskt status · Psykofarmaka · Psykoser · Psykoterapi · Schizofreni · Sexologi · Social fobi[medicinkompendier.se]

 • Gliom

  […] och andra fobier · Sömnstörningar · Suicid · Tanke- och jagstörningar · Tvångssyndrom Rättsmedicin · Barnmisshandel · Brottsbalken · Dödsbegrepp och likfenomen · Dödsorsaksutredning[medicinkompendier.se] Postpartumpsykos · Posttraumatiskt stressyndrom · Psykiatrisk anamnes · Psykiatrisk juridik · Psykiskt status · Psykofarmaka · Psykoser · Psykoterapi · Schizofreni · Sexologi · Social fobi[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom