Create issue ticket

34 Möjliga orsaker för Fokalt anfall

Visa resultat efter: Deutsch

 • Gastrointestinal blödning

  Fokalt anfall kan övergå i ett generaliserat anfall. Fokalt anfall med medvetandepåverkan.[janusinfo.se] Detta anfall startar i foten och sprider sig till ben, bål och sedan arm Om spridningen sker utanför motorkortex kan medvetande-sänkning (komplext fokalt anfall) eller grand[medinsikt.se] Symtomen vid fokalt anfall återspeglar tumörlokalisationen.[cancercentrum.se]

 • Epilepsi

  Fokalt anfall kan övergå i ett generaliserat anfall. Fokalt anfall med medvetandepåverkan.[janusinfo.se] Fokalt anfall utan medvetandepåverkan (tidigare benämnt t ex Jacksonanfall med motorisk eller sensorisk utbredning) Fokalt anfall med medvetandepåverkan (tidigare benämnt[epilepsi.se] Fokala anfall startar fokalt, vanligast i temporalloben. Patienten upplever ofta själv någon form av fokala neurologiska eller beteendemässiga symtom.[vardgivare.skane.se]

 • Generaliserade motoriska anfall

  Fokalt anfall kan övergå i ett generaliserat anfall. Fokalt anfall med medvetandepåverkan.[janusinfo.se] Detta anfall startar i foten och sprider sig till ben, bål och sedan arm Om spridningen sker utanför motorkortex kan medvetande-sänkning (komplext fokalt anfall) eller grand[medinsikt.se] Kan övergå i fokalt anfall med medvetandepåverkan eller sekundärt generaliserat anfall. Fokalt anfall med medvetandepåverkan Inleds ibland av en aura.[janusinfo.se]

 • Generaliserad epilepsi med feberkramper

  Fokalt anfall kan övergå i ett generaliserat anfall. Fokalt anfall med medvetandepåverkan.[janusinfo.se] Kan övergå i fokalt anfall med medvetandepåverkan eller sekundärt generaliserat anfall. Fokalt anfall med medvetandepåverkan Inleds ibland av en aura.[janusinfo.se] Primärt generaliserat icke-motoriskt anfall. Absenser eller myokloniska anfall. Fokalt anfall utan medvetandepåverkan.[janusinfo.se]

 • Epileptisk aura

  Fokalt anfall: även kallat partiellt anfall, anfall som startar i en avgränsad del av hjärnan.[epilepsiwebben.se] Fokalt anfall kan övergå i ett generaliserat anfall. Fokalt anfall med medvetandepåverkan.[janusinfo.se] Fokalt anfall med medvetanderubbning - Anfallet består tre komponenter: Aura, medvetandegrumling och automatismer.[medinsikt.se]

 • Leptomeningeal metastas

  Författare: Magnus Bäcklund, Överläkare inom onkologi vid Drottningmottagningen Vad är hjärnmetastaser? Hjärnmetastaser skiljer sig från tumörtyper som börjar i hjärnan, så kallad primär hjärntumör (såsom meningeom och glioblastom). Hjärnmetastaser är en följd av spridning från en cancer som primärt uppstått[…][netdoktor.se]

 • Juvenil myoklonisk epilepsi

  Fokalt anfall med medvetanderubbning - Anfallet består tre komponenter: Aura, medvetandegrumling och automatismer.[medinsikt.se] Klassifikation av anfall Fokala anfall Fokalt anfall utan medvetandepåverkan Fokalt anfall med medvetandepåverkan Fokalt anfall med utveckling till ett bilateralt konvulsivt[lakemedelsboken.se] Anfall med fokal start kan sprida sig till den andra hemisfären och ger då upphov till ett fokalt till bilateralt tonisk-kloniskt anfall.[internetmedicin.se]

 • Ångeststörning

  Undantagsvis kan ett fokalt anfall sprida sig till bägge hjärnhalvor, vilket kallas för "sekundär generalisering".[netdoktor.se] Fokalt anfall utan medvetandepåverkan (tidigare benämnt t ex Jacksonanfall med motorisk eller sensorisk utbredning) Fokalt anfall med medvetandepåverkan (tidigare benämnt[epilepsi.se] Detta benämns idag Fokalt till bilateralt toniskt- kloniskt anfall. 2) Generaliserat toniskt-kloniskt anfall Symmetriskt engagemang av båda hemisfärer direkt vid anfallets[praktiskmedicin.se]

 • Jacksonian-anfall

  Detta anfall startar i foten och sprider sig till ben, bål och sedan arm Om spridningen sker utanför motorkortex kan medvetande-sänkning (komplext fokalt anfall) eller grand[medinsikt.se] Fokalt anfall utan medvetandepåverkan (tidigare benämnt t ex Jacksonanfall med motorisk eller sensorisk utbredning) Fokalt anfall med medvetandepåverkan (tidigare benämnt[epilepsi.se] Klassifikation av anfall Fokala anfall Fokalt anfall utan medvetandepåverkan Fokalt anfall med medvetandepåverkan Fokalt anfall med utveckling till ett bilateralt konvulsivt[lakemedelsboken.se]

 • Entropion

  Fokalt anfall kan övergå i ett generaliserat anfall. Fokalt anfall med medvetandepåverkan.[janusinfo.se] Fokalt anfall utan medvetandepåverkan (tidigare benämnt t ex Jacksonanfall med motorisk eller sensorisk utbredning) Fokalt anfall med medvetandepåverkan (tidigare benämnt[epilepsi.se] Fokala anfall startar fokalt, vanligast i temporalloben. Patienten upplever ofta själv någon form av fokala neurologiska eller beteendemässiga symtom.[vardgivare.skane.se]

Ytterligare symtom