Create issue ticket

19 Möjliga orsaker för Fokalt motoriskt anfall

Visa resultat efter: Deutsch

 • Subduralblödning
 • Herpes simplex-encefalit

  Herpesencefalit (herpes simplexvirus typ 1 (HSV-1), HSV-2 i enstaka fall) är den vanligaste sporadiska fokala encefaliten i Sverige. Båda könen drabbas lika. Incidensen är ca 2–4/miljon och år. Obehandlad infektion har hög mortalitet och ger svåra restsymtom. Symtom och kliniska fynd I regel akut insjuknande med[…][janusinfo.se]

 • Gastrointestinal blödning

  Primärt generaliserat eller generalisering av fokalt anfall (se tidigare). - Framhornscellerna och motoriska kranialnervs-kärnorna nås av okontrollerade excitatoriska impulser[medinsikt.se] Fokalt anfall utan medvetandepåverkan (tidigare benämnt t ex Jacksonanfall med motorisk eller sensorisk utbredning) Fokalt anfall med medvetandepåverkan (tidigare benämnt[epilepsi.se] Primärt generaliserat icke-motoriskt anfall. Absenser eller myokloniska anfall. Fokalt anfall utan medvetandepåverkan.[janusinfo.se]

 • Generaliserad epilepsi med feberkramper

  Primärt generaliserat eller generalisering av fokalt anfall (se tidigare). - Framhornscellerna och motoriska kranialnervs-kärnorna nås av okontrollerade excitatoriska impulser[medinsikt.se] Fokalt anfall utan medvetandepåverkan (tidigare benämnt t ex Jacksonanfall med motorisk eller sensorisk utbredning) Fokalt anfall med medvetandepåverkan (tidigare benämnt[epilepsi.se] Primärt generaliserat icke-motoriskt anfall. Absenser eller myokloniska anfall. Fokalt anfall utan medvetandepåverkan.[janusinfo.se]

 • Generaliserade motoriska anfall

  Primärt generaliserat eller generalisering av fokalt anfall (se tidigare). - Framhornscellerna och motoriska kranialnervs-kärnorna nås av okontrollerade excitatoriska impulser[medinsikt.se] Fokalt anfall utan medvetandepåverkan (tidigare benämnt t ex Jacksonanfall med motorisk eller sensorisk utbredning) Fokalt anfall med medvetandepåverkan (tidigare benämnt[epilepsi.se] Primärt generaliserat icke-motoriskt anfall. Absenser eller myokloniska anfall. Fokalt anfall utan medvetandepåverkan.[janusinfo.se]

 • Epileptisk aura

  Fokalt anfall utan medvetandepåverkan (tidigare benämnt t ex Jacksonanfall med motorisk eller sensorisk utbredning) Fokalt anfall med medvetandepåverkan (tidigare benämnt[epilepsi.se] Primärt generaliserat icke-motoriskt anfall. Absenser eller myokloniska anfall. Fokalt anfall utan medvetandepåverkan.[janusinfo.se] Det kan spridas på samma sätt som det motoriska Jackson-anfallet, eller spridas till motor-kortex och då ge motoriska symptom. - Anfallen kan även drabba andra områden (se[medinsikt.se]

 • Epilepsi

  Fokalt anfall utan medvetandepåverkan (tidigare benämnt t ex Jacksonanfall med motorisk eller sensorisk utbredning) Fokalt anfall med medvetandepåverkan (tidigare benämnt[epilepsi.se] Primärt generaliserat icke-motoriskt anfall. Absenser eller myokloniska anfall. Fokalt anfall utan medvetandepåverkan.[janusinfo.se] Fokala anfall yttrar sig på många sätt utifrån lokaliseringen och där förekommande funktioner.[epilepsi.se]

 • Ångeststörning

  Fokalt anfall utan medvetandepåverkan (tidigare benämnt t ex Jacksonanfall med motorisk eller sensorisk utbredning) Fokalt anfall med medvetandepåverkan (tidigare benämnt[epilepsi.se] Fokala anfall yttrar sig på många sätt utifrån lokaliseringen och där förekommande funktioner.[epilepsi.se]

 • Jacksonian-anfall

  Primärt generaliserat eller generalisering av fokalt anfall (se tidigare). - Framhornscellerna och motoriska kranialnervs-kärnorna nås av okontrollerade excitatoriska impulser[medinsikt.se] Fokalt anfall utan medvetandepåverkan (tidigare benämnt t ex Jacksonanfall med motorisk eller sensorisk utbredning) Fokalt anfall med medvetandepåverkan (tidigare benämnt[epilepsi.se] Detta anfall startar i foten och sprider sig till ben, bål och sedan arm Om spridningen sker utanför motorkortex kan medvetande-sänkning (komplext fokalt anfall) eller grand[medinsikt.se]

 • Juvenil absensepilepsi

  Primärt generaliserat eller generalisering av fokalt anfall (se tidigare). - Framhornscellerna och motoriska kranialnervs-kärnorna nås av okontrollerade excitatoriska impulser[medinsikt.se] Fokalt anfall utan medvetandepåverkan (tidigare benämnt t ex Jacksonanfall med motorisk eller sensorisk utbredning) Fokalt anfall med medvetandepåverkan (tidigare benämnt[epilepsi.se] Detta anfall startar i foten och sprider sig till ben, bål och sedan arm Om spridningen sker utanför motorkortex kan medvetande-sänkning (komplext fokalt anfall) eller grand[medinsikt.se]

Ytterligare symtom