Create issue ticket

18 Möjliga orsaker för Förlossning, förtidig

 • Vaginalt framfall

  Orsaker och symptom på vaginal prolaps Många fall av framfall orsakas av vaginal förlossning.[evb.kleska.com] Graviditeter, komplicerade förlossningar liksom arbete med tunga lyft kan predisponera.[praktiskmedicin.se] Vaginal prolaps är mer sannolikt att uppstå efter vaginal förlossning eller efter en kvinna har en hysterektomi (borttagande av livmodern).[evb.kleska.com]

  Saknas: förtidig
 • Duodenal divertikel

  Spasmofen ges, dock ej inom 3 timmar före väntad förlossning p g a risken för neonatal andningsdepression.[internetmedicin.se]

  Saknas: förtidig
 • Sepsis hos för tidigt födda barn

  I Skandinavien och Storbritannien erbjuds kvinnor med riskfaktorer antibiotika under förlossningen (se Socialstyrelsen 2008 för riskfaktorer m.m.).[internetmedicin.se] Feber 38ºC hos modern under förlossningen Vattenavgång 18 timmar före framfödandet Vattenavgång innan värkarna startat GBS påvisat med odling från vagina eller urin någon[internetmedicin.se] […] vanligaste bakterierna enligt databanken PNQn (Håkansson 2013) Bakterie Tidig neonatal sepsis Sen neonatal sepsis GBS 301 117 KNS 86 624 E. coli 55 139 S. aureus 46 409 Preterm förlossning[internetmedicin.se]

  Saknas: förtidig
 • Susacs syndrom

  Men sex, sju veckor efter förlossningen konstaterades en ny propp och hon förlorade delvis synen i höger öga. Hon fick starkare medicin, men propparna fortsatte komma.[sn.se]

  Saknas: förtidig
 • Främre spinalartärsyndrom

  · Dyspareuni · Endometrios · Flerbörd · Foglossning · Förlossningskomplikationer · Fosterövervakning · Gynekologisk anatomi · Handläggning · Infertilitet · Instrumentell förlossning[medicinkompendier.se] Menorrhagi · Menscykelns hormoner och faser · Metoder · Metrorrhagi · MHC, hyperplasi · Mödrahälsovård och ultraljud · Nedre genitala infektioner inklusive STI · Normal förlossning[medicinkompendier.se] · Oligomenorré och amenorré · Ovarier · Övre genitala infektioner · PCO · PMS · Portio och cervix · Postmenopausal blödning · Prolaps · Puerperiet · Smärtlindring under förlossningen[medicinkompendier.se]

  Saknas: förtidig
 • Zygomatisk fraktur

  Sjuksköterskor natt till Geriatrisk Akutvårdsavdelning inriktning infektion (GAVA-I) karolinska Universitetssjukhuset Sjuksköterska Lungavdelningen i Gävle Legitimerad Barnmorska Förlossningen[internetmedicin.se]

  Saknas: förtidig
 • Hemangiom

  Kontakta barnavårdscentralen, bvc, om barnet har ett hemangiom som uppstår senare än sex veckor efter förlossningen, eller om barnet har sex hemangiom eller fler.[1177.se]

  Saknas: förtidig
 • Motorneuronsjukdom

  […] malformaciones. sv Enligt 30 § är den som har tagit emot sperma skyldig att till spermadistributören lämna uppgifter om bland annat resultat av kalvning, förekomst av svåra förlossningar[sv.glosbe.com]

  Saknas: förtidig
 • Hematom

  […] ledblödning, blödning mer än fem timmar efter tandutdragning, blödning efter operation, fått blod i samband med operation, rikliga menstruationer, abnorm blödning efter förlossning[praktiskmedicin.se]

  Saknas: förtidig
 • Charcot-Marie-Tooths sjukdom

  Speciell hänsyn ska tas i samband med förlossning hos gravida med HNPP för att undvika tryck mot nerver.[internetmedicin.se]

  Saknas: förtidig

Ytterligare symtom

Liknande symtom