Create issue ticket

2 Möjliga orsaker för Förlust av periferivision

Ytterligare symtom