Create issue ticket

3 Möjliga orsaker för Förmakshypertrofi, vänster sida

 • Adenokarcinom i prostatan

  Använd minst 3 färger: en för höger respektive vänster sida och en för dorsala och/eller ventrala ytan.[cancercentrum.se] Vänster sida tuschas gult, höger blått, posteriort svart och anteriort grönt. Tumörkarta har upprättats.[cancercentrum.se] Förslag på standardiserat svar av total prostatektomi Makrobeskrivning I) Radikal prostatektomi Prostatamått, cm: Apex – bas x cm; sida - sida x cm; ventralt – dorsalt x cm[cancercentrum.se]

  Saknas: Förmakshypertrofi
 • Varikocele

  Sekundärt till kompression av testikularisvenerna i lilla bäckenet - lika vanligt på höger som på vänster sida.[internetmedicin.se]

  Saknas: Förmakshypertrofi
 • Cyanos

  Gå rakt fram i korridoren "Cellgången", strax ser du hissar till IMT på vänster sida.[imt.liu.se] Du har då trapphus och hissar till IMT direkt på vänster sida. Ingång 71 Gå in i korridoren via dörrarna till vänster direkt efter ingången.[imt.liu.se] Ta vänster in i "kulvert till övriga sjukhuset". Gå rakt fram, strax ser du hissar till IMT på höger sida.[imt.liu.se]

  Saknas: Förmakshypertrofi

Ytterligare symtom