Create issue ticket

5 Möjliga orsaker för Fotdeformitet

  • Medfödd klumpfot
  • Reiters syndrom

    Reiters syndrom är en typ av artrit vilket innebär att du har en inflammation i en eller flera leder. Leden blir vid en inflammation svullen, öm, värmeökad och fungerar sämre. Förutom symtom från lederna får du samtidigt andra symtom som till exempel inflammation i ögonen och i urinröret så kallad uretrit. Vanligtvis[…][1177.se]

  • Charcot-Marie-Tooths sjukdom

    […] annons Sjukdomsgruppen Charcot-Marie-Tooth är den vanligaste formen av ärftlig polyneuropati och består idag (2018) av ett åttiotal kända sjukdomar ofta med likartade symtom. Sjukdomsförloppet vid Charcot-Marie-Tooths sjukdom är långsamt fortskridande och kännetecknas av successiv muskelförtvining (atrofi)[…][internetmedicin.se]

  • Friedreichs ataxi
  • Poliomyelit

Ytterligare symtom