Create issue ticket

40 Möjliga orsaker för Främre uveit

 • Vanlig förkylning

  Bechterew ger huvudsakligen främre uveiter, medan sarkoidos kan ge både främre och bakre uveit.[netdoktorpro.se] Olika typer av uveit Det finns fyra klassificeringar av uveit: Främre uveit (irit) uppstår närmare den främre delen av ögat och hänvisar till inflammation i regnbågshinnan[ogonkliniken.com] Den vanligaste formen av uveit är främre uveit, vilket innebär inflammation i främre delen av ögatDet kallas ofta irit eftersom det oftast bara effekter på iris, den färgade[sjukdomarna.se]

 • Uveit

  Bechterew ger huvudsakligen främre uveiter, medan sarkoidos kan ge både främre och bakre uveit.[netdoktorpro.se] Olika typer av uveit Det finns fyra klassificeringar av uveit: Främre uveit (irit) uppstår närmare den främre delen av ögat och hänvisar till inflammation i regnbågshinnan[ogonkliniken.com] Den vanligaste formen av uveit är främre uveit, vilket innebär inflammation i främre delen av ögatDet kallas ofta irit eftersom det oftast bara effekter på iris, den färgade[sjukdomarna.se]

 • Främre uveit
 • Labil hypertension

  […] ger röda ögon (figur 1, Främre uveit).[internetmedicin.se] Främre uveit uppträder ibland samtidigt med parotisförstoring, en- eller dubbelsidig facialispares och lätt temperaturstegring (Heerfordts syndrom).[internetmedicin.se] ICD-10 D86.8 Sarkoidos med andra och kombinerade lokalisationer Akut debuterande ljuskänslighet, värk i ögonen och viss dimsyn karakteriserar den främre uveit (irit), som[internetmedicin.se]

 • Esofagusvaricer

  Den vanligaste formen av uveit är främre uveit, vilket innebär inflammation i främre delen av ögatDet kallas ofta irit eftersom det oftast bara effekter på iris, den färgade[sjukdomarna.se] Sarkoidos kan ge både främre och bakre uveiter.[reumatikerlinjen.se] Hos barn med kronisk främre uveit är juvenil idiopatisk artrit en vanlig diagnos.[lakartidningen.se]

 • Pediatrisk ulcerös kolit

  Dessa är: främre, intermediär och bakre uveit samt panuveit 1.[abbvie.se] Hos barn är den vanligast bakomliggande orsaken juvenil idiopatisk artrit (JIA), som förekommer hos upp till 80% av de barn som drabbas av främre uveit 11,12.[abbvie.se] Icke-infektiös främre uveit drabbar cirka 10–20% av alla barn med juvenil idiopatisk artrit (JIA)8. JIA-associerad uveit hos barn är ofta initialt asymtomatisk9.[abbvie.se]

 • Lågtrycksglaukom

  […] ger röda ögon (figur 1, Främre uveit).[internetmedicin.se] Främre uveit uppträder ibland samtidigt med parotisförstoring, en- eller dubbelsidig facialispares och lätt temperaturstegring (Heerfordts syndrom).[internetmedicin.se] ICD-10 D86.8 Sarkoidos med andra och kombinerade lokalisationer Akut debuterande ljuskänslighet, värk i ögonen och viss dimsyn karakteriserar den främre uveit (irit), som[internetmedicin.se]

 • Fekal inkontinens

  Den vanligaste formen av uveit är främre uveit, vilket innebär inflammation i främre delen av ögatDet kallas ofta irit eftersom det oftast bara effekter på iris, den färgade[sjukdomarna.se] Sarkoidos kan ge både främre och bakre uveiter.[reumatikerlinjen.se] Hos barn med kronisk främre uveit är juvenil idiopatisk artrit en vanlig diagnos.[lakartidningen.se]

 • Entesitrelaterad artrit
 • Pars planitis

  Utöver den typiska, idiopatiska formen av Parkinsons sjukdom (PS) finns det atypiska former av parkinsonism med olika karakteristika. Dessa kallas följaktligen atypisk parkinsonism eller Parkinson plus, där plus står för tillkomsten av icke typiska symtom för Parkinsons sjukdom, såsom påtagliga autonoma symtom med[…][netdoktorpro.se]

Ytterligare symtom