Create issue ticket

189 Möjliga orsaker för Främre uveit, Hemoglobin minskat

 • Pediatrisk ulcerös kolit

  Dessa är: främre, intermediär och bakre uveit samt panuveit 1.[abbvie.se] Hos barn är den vanligast bakomliggande orsaken juvenil idiopatisk artrit (JIA), som förekommer hos upp till 80% av de barn som drabbas av främre uveit 11,12.[abbvie.se] Icke-infektiös främre uveit drabbar cirka 10–20% av alla barn med juvenil idiopatisk artrit (JIA)8. JIA-associerad uveit hos barn är ofta initialt asymtomatisk9.[abbvie.se]

 • Entesitrelaterad artrit
 • Vanlig variabel immunbrist

  Olika typer av uveit Det finns fyra klassificeringar av uveit: Främre uveit (irit) uppstår närmare den främre delen av ögat och hänvisar till inflammation i regnbågshinnan[ogonkliniken.com] Bechterew ger huvudsakligen främre uveiter, medan sarkoidos kan ge både främre och bakre uveit.[netdoktorpro.se] Sarkoidos kan ge både främre och bakre uveiter.[reumatikerlinjen.se]

 • Ankyloserande spondylit

  Prostatit,, främre uveit/irit –ca 15 gånger vanligare än hos normalpopulationen, samt att 40% av patienter med idipatiskt akut främre uveit/irit har en bakomliggande odiagnostiserad[praktiskmedicin.se] Irit/Främre uveit Direkt och indirekt smärta över sacroiliacaleder Direkt och indirekt smärta i ryggkotpelaren Inskränkt rörlighet i ryggen vid framåtflexion (Schobers test[internetmedicin.se] , se nedan), occipitalt till vägg samt sidoflexion Inskränkt thoraxexpansion Perifera entesiter (muskelfästesinflammation) Artrit i stor led Irit (främre uveit) Senare i sjukdomsförloppet[internetmedicin.se]

 • Crohns sjukdom

  HUMIRA har även indikation för polyartikulär juvenil idiopatisk artrit från 2 års ålder, entesitrelaterat artrit från 6 år, pediatrisk icke-infektiös främre uveit från 2 år[abbvie.se] Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där[abbvie.se]

 • Vanlig förkylning

  Bechterew ger huvudsakligen främre uveiter, medan sarkoidos kan ge både främre och bakre uveit.[netdoktorpro.se] Olika typer av uveit Det finns fyra klassificeringar av uveit: Främre uveit (irit) uppstår närmare den främre delen av ögat och hänvisar till inflammation i regnbågshinnan[ogonkliniken.com] Den vanligaste formen av uveit är främre uveit, vilket innebär inflammation i främre delen av ögatDet kallas ofta irit eftersom det oftast bara effekter på iris, den färgade[sjukdomarna.se]

  Saknas: Hemoglobin minskat
 • Anemi
  Saknas: Främre uveit
 • Graviditet i tredje trimestern
  Saknas: Främre uveit
 • Influensa

  Allmänt Influensa är en luftburen virussjukdom som är vanligast i Sverige under vinterhalvåret. Vanlig influensa kallas även säsongsinfluensa. Eftersom viruset är mycket smittsamt och förändras från år till år, är det svårt att undvika spridning. Man börjar smitta redan ett dygn innan symtomen bryter ut, så man[…][vaccinationsgruppen.se]

  Saknas: Främre uveit
 • Järnbristanemi
  Saknas: Främre uveit

Ytterligare symtom

Liknande symtom