Create issue ticket

90 Möjliga orsaker för Främre uveit, Öm hals, Tårbildning

Visa resultat efter: Deutsch

 • Vanlig förkylning

  hals.[mabra.com] Bechterew ger huvudsakligen främre uveiter, medan sarkoidos kan ge både främre och bakre uveit.[netdoktorpro.se] Olika typer av uveit Det finns fyra klassificeringar av uveit: Främre uveit (irit) uppstår närmare den främre delen av ögat och hänvisar till inflammation i regnbågshinnan[ogonkliniken.com]

  Saknas: Tårbildning
 • Hösnuva
  Saknas: Främre uveit
 • Främre uveit
  Saknas: Öm hals
 • Uveit

  hals.[mabra.com] Bechterew ger huvudsakligen främre uveiter, medan sarkoidos kan ge både främre och bakre uveit.[netdoktorpro.se] Olika typer av uveit Det finns fyra klassificeringar av uveit: Främre uveit (irit) uppstår närmare den främre delen av ögat och hänvisar till inflammation i regnbågshinnan[ogonkliniken.com]

  Saknas: Tårbildning
 • Vanlig variabel immunbrist

  hals.[mabra.com] Bechterew ger huvudsakligen främre uveiter, medan sarkoidos kan ge både främre och bakre uveit.[netdoktorpro.se] Olika typer av uveit Det finns fyra klassificeringar av uveit: Främre uveit (irit) uppstår närmare den främre delen av ögat och hänvisar till inflammation i regnbågshinnan[ogonkliniken.com]

  Saknas: Tårbildning
 • Akut bronkit

  Som regel blir man öm i hals och bröst Vanligen har man låg feber, relativt gott allmäntillstånd och andningssvårigheter, som bara märks vid ansträngning Lunginflammation:[netdoktor.se]

  Saknas: Främre uveit Tårbildning
 • Övre luftvägsinfektion
  Saknas: Främre uveit Tårbildning
 • Gastroesofageal refluxsjukdom

  Vanliga biverkningar av Pazeo inkluderar: suddig syn, torrt öga, vattniga ögon, ytlig inflammation i hornhinnan, förvrängd eller bitter smaksmak, öm hals, sticka eller brinna[sv.doctorforhelp.com] hals, träningsvärk, klåda eller hudutslag, öka svettning, eller ökad urinering.[sv.doctorforhelp.com] […] huvudvärk, yrsel, illamående, magont, förstoppning, darrning, sömnlöshet, viktminskning eller vinst, förändringar i aptit, ringer i öronen, förlust av intresse för kön, öm[sv.doctorforhelp.com]

  Saknas: Främre uveit Tårbildning
 • Tonsillit

  Specialist i allmänmedicin Bedömer och tar ställning till behandling vid fall av akut okomplicerad faryngotonsillit och recidiv. Remiss till öron-näsa-halsspecialist Vid upprepade recidiv, halsböld, terapisvikt eller vid atypiskt förlopp, tex ensidig tonsillit som inte svarar på antibiotikabehandling. Akut remiss till sjukhusklinik[…][viss.nu]

  Saknas: Främre uveit Tårbildning
 • Livsmedelsallergi

  En immunologisk överreaktion efter intagning av födoämnen som tåls av friska. Födoämnesallergi kan ofta konstateras vid vanlig allergitest. Det är ofta reaktioner som visar sig snabbt efter intagning. Livsmedelsallergiker är i motsats till födoämnesintoleranta vanligtvis överkänsliga för relativt få födoämnen. Men även[…][vitaviva-info.com]

  Saknas: Främre uveit Tårbildning

Liknande symtom