Create issue ticket

424 Möjliga orsaker för Funktionsnedsättning

 • Svår depressiv episod
 • Endometrios

  Detsamma gäller om någon med stöd av första stycket andra meningen överlåter fler än några få exemplar till personer med funktionsnedsättning.[riksdagen.se] […] exemplar av offentliggjorda litterära verk som personer med funktionsnedsättning behöver för att kunna ta del av verken, samt sprida och överföra ljudupptagningarna till[riksdagen.se] Bibliotek och sådana organisationer som arbetar för delaktighet för personer med funktionsnedsättning får i andra fall än som avses i 17 och 17 a §§ även 1. överföra exemplar[riksdagen.se]

 • Cerebellär stroke

  Vid CP är det vanligt med andra funktionsnedsättningar än den motoriska.[gillbergcentre.gu.se] Förutom rörelsehindret har många även andra funktionsnedsättningar, som förståndshandikapp, epilepsi, perceptionsstörningar, talsvårigheter och synskador.[nutricia.se] Ju svårare CP man har, desto mer funktionsnedsättningar har man.[doktorn.com]

 • Cerebral neoplasma

  Vid CP är det vanligt med andra funktionsnedsättningar än den motoriska.[gillbergcentre.gu.se] Förutom rörelsehindret har många även andra funktionsnedsättningar, som förståndshandikapp, epilepsi, perceptionsstörningar, talsvårigheter och synskador.[nutricia.se] Ungefär 60 procent har en mild funktionsnedsättning och går utan hjälpmedel, medan 25 procent har en svår funktionsnedsättning och behöver rullstol.[neurologiisverige.se]

 • CINCA-syndrom

  För att på bästa sätt stimulera barnets utveckling och kompensera för funktionsnedsättningarna behöver insatserna påbörjas tidigt.[socialstyrelsen.se] Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning kan få olika typer av stöd och insatser. För information se Samhällets stödinsatser.[socialstyrelsen.se] Insatserna består bland annat av utredning, behandling, utprovning av hjälpmedel, information om funktionsnedsättningen och samtalsstöd.[socialstyrelsen.se]

 • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL är en irreversibel funktionsnedsättning i luftrören som ofta är progressiv. För att ställa diagnosen KOL krävs spirometri.[janusinfo.se] Vid svår ME/CFS har patienter större funktionsnedsättningar och är ibland sängliggande.[viss.nu] För att på bästa sätt stimulera barnets utveckling och kompensera för funktionsnedsättningarna behöver insatserna påbörjas tidigt.[socialstyrelsen.se]

 • Blue rubber bleb nevus-syndrom

  Hudförändringarna behöver inte behandlas om de inte orsakar funktionsnedsättningar eller är kosmetiskt störande.[socialstyrelsen.se] Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning kan få olika typer av stöd och insatser. För information se Samhällets stödinsatser.[socialstyrelsen.se] Riksförbundet Sällsynta diagnoser verkar för människor som lever med sällsynta diagnoser och olika funktionsnedsättningar, tel 072-722 18 34, e-post [email protected][socialstyrelsen.se]

 • Kroniskt trötthetssyndrom

  Vid svår ME/CFS har patienter större funktionsnedsättningar och är ibland sängliggande.[viss.nu] I den tredje har vi undersökt om långvarig funktionsnedsättning och arbetsförmåga går att förutsäga.[sbu.se] Svårighetsgrad av ME/CFS bedöms av symtombild, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Vid lättare ME/CFS har patienter kvar arbetsförmåga på hel- eller deltid.[viss.nu]

 • Mental funktionsnedsättning

  funktionsnedsättning.[habilitering.se] Intellektuella funktionsnedsättningar Intellektuell funktionsnedsättning är en funktionsnedsättning i hjärnan som innebär en svårighet att förstå.[goteborg.se] Funktionsnedsättning har betraktats som Guds straff eller familjens fel.[nordiskamuseet.se]

 • Hypogonadism

  Det ger i sin tur en långsamt tilltagande muskelsvaghet i främst lår- och höftmuskler som leder till bestående funktionsnedsättningar.[socialstyrelsen.se] Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning kan få olika typer av stöd och insatser. För information se Samhällets stödinsatser.[socialstyrelsen.se] Riksförbundet Sällsynta diagnoser verkar för människor som lever med sällsynta diagnoser och olika funktionsnedsättningar, tel 072-722 18 34, e-post [email protected][socialstyrelsen.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom