Create issue ticket

14 Möjliga orsaker för Funktionsnedsättning

 • Svår depressiv episod
 • Endometrios

  Detsamma gäller om någon med stöd av första stycket andra meningen överlåter fler än några få exemplar till personer med funktionsnedsättning.[riksdagen.se] […] exemplar av offentliggjorda litterära verk som personer med funktionsnedsättning behöver för att kunna ta del av verken, samt sprida och överföra ljudupptagningarna till[riksdagen.se] Bibliotek och sådana organisationer som arbetar för delaktighet för personer med funktionsnedsättning får i andra fall än som avses i 17 och 17 a §§ även 1. överföra exemplar[riksdagen.se]

 • CINCA-syndrom

  För att på bästa sätt stimulera barnets utveckling och kompensera för funktionsnedsättningarna behöver insatserna påbörjas tidigt.[socialstyrelsen.se] Insatserna består bland annat av utredning, behandling, utprovning av hjälpmedel, information om funktionsnedsättningen och samtalsstöd.[socialstyrelsen.se] I ett habiliteringsteam ingår yrkeskategorier som har särskild kunskap om olika aspekter av funktionsnedsättningarna och deras effekter på vardagsliv, hälsa och utveckling[socialstyrelsen.se]

 • Adenomyos

  Detsamma gäller om någon med stöd av första stycket andra meningen överlåter fler än några få exemplar till personer med funktionsnedsättning.[riksdagen.se] […] exemplar av offentliggjorda litterära verk som personer med funktionsnedsättning behöver för att kunna ta del av verken, samt sprida och överföra ljudupptagningarna till[riksdagen.se] Bibliotek och sådana organisationer som arbetar för delaktighet för personer med funktionsnedsättning får i andra fall än som avses i 17 och 17 a §§ även 1. överföra exemplar[riksdagen.se]

 • Dupuytrens kontraktur

  […] ingen permanent bot för sjukdomen, men vid funktionella hinder med uttalad sträckdefekt (framför allt i PIP-lederna) kan kirurgi med fasciotomi eller fasciektomi förbättra funktionsnedsättningen[internetmedicin.se]

 • Blue rubber bleb nevus-syndrom

  Hudförändringarna behöver inte behandlas om de inte orsakar funktionsnedsättningar eller är kosmetiskt störande.[socialstyrelsen.se]

 • Muckle Wells syndrom

  För att på bästa sätt stimulera barnets utveckling och kompensera för funktionsnedsättningarna behöver insatserna påbörjas tidigt.[socialstyrelsen.se] Insatserna består bland annat av utredning, behandling, utprovning av hjälpmedel, information om funktionsnedsättningen och samtalsstöd.[socialstyrelsen.se] I ett habiliteringsteam ingår yrkeskategorier som har särskild kunskap om olika aspekter av funktionsnedsättningarna och deras effekter på vardagsliv, hälsa och utveckling[socialstyrelsen.se]

 • Herpes simplex-encefalit

  Tidigare var dödligheten 70 procent, och de som överlevde fick svåra neurologiska funktionsnedsättningar.[socialstyrelsen.se] Riksförbundet Sällsynta diagnoser verkar för människor som lever med sällsynta diagnoser och olika funktionsnedsättningar, tel 072-722 18 34, e-post [email protected][socialstyrelsen.se] I samarbete mellan infektionsläkare och farmakologisk och neuropsykologisk expertis studeras sambandet mellan halten av vissa ämnen i ryggvätskan och den kognitiva funktionsnedsättning[socialstyrelsen.se]

 • Charcot-Marie-Tooths sjukdom

  Vid funktionsnedsättning som medför begränsad arbetsförmåga kan man vända sig till Arbetsförmedlingen för vägledning.[internetmedicin.se] En del former av sjukdomen innebär måttlig funktionsnedsättning medan andra leder till omfattande begränsningar i dagligt liv, studier och yrkesval.[internetmedicin.se] Insatserna består bland annat av utredning, behandling, utprovning av hjälpmedel, information om funktionsnedsättningen och samtalsstöd.[internetmedicin.se]

 • Lambert-Eaton myastent syndrom

  Beroende på funktionsnedsättningens omfattning kan förändrade arbetssätt, anpassningar i bostaden och på arbetsplatsen samt hjälpmedel prövas.[socialstyrelsen.se] Riksförbundet Sällsynta diagnoser, tel 072-722 18 34, e-post [email protected], www.sallsyntadiagnoser.se, verkar för människor som lever med sällsynta diagnoser och olika funktionsnedsättningar[socialstyrelsen.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom