Create issue ticket

202 Möjliga orsaker för Gastroenterit

 • Akut gastroenterit

  ICD-koder: Gastroenterit UNS A09.9; Bakteriell gastroenterit UNS A04.9, alternativt specifik kod vid känd genes; Virusorsakad A08.4, alternativt specifik kod vid känd genes[janusinfo.se] Innehåll på sidan: Vårdnivå och remiss Diagnostik och utredning Behandling Sjukskrivning Vårdnivå och remiss Egenvård i hemmet De flesta med akut gastroenterit kan vårdas[plus.rjl.se] Definition Akut gastroenterit utlöst av smittsamt virus, bakterier eller bakterietoxiner.[janusinfo.se]

 • Livsmedelsallergi

  Länk till översikt "Födoämnesöverkänslighet med kroniska symtom" ICD-10 Gastroenterit/kolit, allergisk, födoämnesbetingad, födoämnet känt eller sannolikt K52.2A Gastroenterit[internetmedicin.se] […] kolit, allergisk, födoämnesbetingad, födoämnet känt eller sannolikt K52.2X Gastroenterit/kolit, allergisk, födoämnesbetingad, födoämnet okänt R63.8 Andra symtom och sjukdomstecken[netdoktorpro.se] Blandade, båda IgE- och icke-IgE-medierade mekanismer som vid eosinofila åkommor i magtarmkanalen (eosinofil esofagit, eosinofil gastroenterit).[internetmedicin.se]

 • Matförgiftning
 • Laktosintolerans
 • Hyponatremi

  10 mmol/L ökning av blodglukos resulterar i 3 mmol/L minskning av natrium Förhållningssätt till hyponatremi Differentialdiagnoser Binjurebarksvikt, hjärtsvikt/lungödem, gastroenterit[medicinbasen.se] Möjliga underliggande diagnoser till hyponatremi Hyperglykemi Binjurebarksvikt, binjurekris Hjärtsvikt och lungödem Gastroenterit Hypotyreos, myxödemkoma Akut njursvikt Kronisk[netdoktorpro.se] Lättare gastroenterit, infektion, värmebölja mm kan förvärra hyponatremin och göra patienten symtomatisk.[janusinfo.se]

 • Pseudomonas
 • Akut hjärtinfarkt

  ICD-koder: Gastroenterit UNS A09.9; Bakteriell gastroenterit UNS A04.9, alternativt specifik kod vid känd genes; Virusorsakad A08.4, alternativt specifik kod vid känd genes[janusinfo.se] AKO Skåne-riktlinje för primärvården (K52-P Gastroenterit, A09-P Infektiös gastroenterit).[vardgivare.skane.se] Se också: Matförgiftning Shigella gastroenterit Viral gastroenterit Alternativa namn Smittsam diarré - bakteriell gastroenterit, akut gastroenterit, Gastroenterit - bakteriell[sjukdomarna.se]

 • Turistdiarré
 • Astrovirus

  Salmonellaenterit A02.0 Akut gastroenteropati orsakad av Norwalk-faktor A08.1 Enterit orsakad av rotavirus A08.0 Enterit orsakad av adenovirus A08.2 Annan och ospecificerad gastroenterit[internetmedicin.se]

 • Uremisk pneumonit

  Gastroenterit hos barn (Pdf, nytt fönster) De vanligaste bakteriella gastroenteriterna är Salmonella, Shigella, Campylobakter och Yersinia.[plus.rjl.se] Vissa infektionsrelaterade sjukdomar A04.7 Enterokolit orsakad av Clostridium difficile * A09.9 Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9[narkosguiden.se] Infektionssymtom Såsom övre luftvägs- och influensaliknande besvär, feber och gastroenterit, föregår ofta sjukdomen men är inte obligata.[internetmedicin.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom