Create issue ticket

1 Möjliga orsaker för Glanzmanns trombasteni

Ytterligare symtom