Create issue ticket

25 Möjliga orsaker för Graviditet

 • Duodenal divertikel

  Kvinnor bildar i regel gallsten tidigare än män, vilket bl a anses bero på graviditet.[internetmedicin.se] Detta p g a att kolesterolmetabolismen förändras under graviditet med utsöndring av en mer lithogen galla, men också p g a försämrad gallblåsetömning.[internetmedicin.se] Vid nedsatt tömning, t ex vid graviditet eller vid långvarig svält eller extrem bantning, riskerar kolesterolkristaller att ansamlas vilket kan leda till stenbildning.[internetmedicin.se]

 • Marfans syndrom

  Efter årsmötesförhandlingarna höll Mikael Dellborg, professor i hjärtsjukdomar en mycket givande föreläsning om Marfan och graviditet och Marfan och träning.[marfanforeningen.se]

 • Susacs syndrom

  På eftersommaren föddes dottern Leija och hon hoppades att det var graviditeten som var anledningen till alla symptom.[sn.se]

 • Sepsis hos för tidigt födda barn

  […] hos modern under förlossningen Vattenavgång 18 timmar före framfödandet Vattenavgång innan värkarna startat GBS påvisat med odling från vagina eller urin någon gång under graviditeten[internetmedicin.se]

 • Erythema chronicum migrans

  Mediciner: Vuxna ges vid solitärt huderytem PcV, 1g x 3 i 10 dagar (om vikt över 90 kg eller vid graviditet ges 2 g x3).[praktiskmedicin.se] Vid samtidig feber eller multipla erythem ges doxycyklin 100 mg x 2 i 10 dagar (vid graviditet under sista två trimestrar ceftriaxon 2 g iv).[praktiskmedicin.se]

 • Lymfangioleiomyomatos
 • Solid ovarianteratom

  Förekommer ibland i samband med graviditet, nästan alla har förhöjt S-AFP. Stora studier saknas som beskriver ultraljudsmorfologin eftersom tumören är ovanlig.[cancercentrum.se] Choriocarcinom Choriocarcinom kan antingen uppkomma primärt i ovariet utan föregående graviditet eller vara en del i en graviditetsrelaterad trofoblastsjukdom.[cancercentrum.se] Eftersom dessa tumörer producerar hCG uppstår ofta diagnostiska svårigheter - rör det sig om en ektopisk graviditet, en "ektopisk" trofoblast sjukdom en trofoblastsjukdom[cancercentrum.se]

 • Vaginalt framfall

  Graviditeter, komplicerade förlossningar liksom arbete med tunga lyft kan predisponera.[praktiskmedicin.se] […] krysta ut avföringen, behov av att trycka mot bakre slidväggen Nedsatt sexuell funktion Vaginala förlossningar, ökad risk med ökat antal och ökad risk vid stora bristningar Graviditet[viss.nu]

 • Livmoderfibroid

  Drygt hälften av myomen tillväxer inte alls under graviditet och de kan även minska i storlek.[netdoktorpro.se] Myom under graviditet Myomtillväxt och myomnekros är förhållandevis vanligt under andra och tredje trimestern men orsakar mycket sällan missfall eller prematuritet.[netdoktorpro.se]

 • Livmodersarkom

  Långdragen flytning kan även uppstå. - Vid graviditet efter embolisering finns beskrivet något högre andel komplicerade graviditeter, jämfört med efter myomextirpation.[internetmedicin.se] Stjälkade myom - utgångna från uterus utsida, ger inga ökade blödningsproblem och påverkar sannolikt inte en eventuell graviditet.[internetmedicin.se] Myomnekros uppstår ibland spontant utan känd orsak, ses ibland orsakat av uterus storleksförändring under graviditet, med strypt kärlförsörjning.[internetmedicin.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom