Create issue ticket

12 Möjliga orsaker för Grenblock, höger sida

 • Atrioventrikulärt block i tredje graden

  Anamnes Noggrann anamnes innehållande en detaljerad läkemedelshistorik. 12-avlednings EKG Kan avslöja AV-block samt viktig ytterligare information som ischemi och grenblock[internetmedicin.se]

  Saknas: höger sida
 • AV Block Mobitz I

  Anamnes Noggrann anamnes innehållande en detaljerad läkemedelshistorik. 12-avlednings EKG Kan avslöja AV-block samt viktig ytterligare information som ischemi och grenblock[internetmedicin.se]

  Saknas: höger sida
 • Atrioventrikulärt block i andra graden

  Anamnes Noggrann anamnes innehållande en detaljerad läkemedelshistorik. 12-avlednings EKG Kan avslöja AV-block samt viktig ytterligare information som ischemi och grenblock[internetmedicin.se]

  Saknas: höger sida
 • AV Block Mobitz II

  Anamnes Noggrann anamnes innehållande en detaljerad läkemedelshistorik. 12-avlednings EKG Kan avslöja AV-block samt viktig ytterligare information som ischemi och grenblock[internetmedicin.se]

  Saknas: höger sida
 • Atrioventrikulärt block av första graden

  Anamnes Noggrann anamnes innehållande en detaljerad läkemedelshistorik. 12-avlednings EKG Kan avslöja AV-block samt viktig ytterligare information som ischemi och grenblock[internetmedicin.se]

  Saknas: höger sida
 • Varikocele

  Sekundärt till kompression av testikularisvenerna i lilla bäckenet - lika vanligt på höger som på vänster sida.[internetmedicin.se]

  Saknas: Grenblock
 • Cyanos

  Gå rakt fram, strax ser du hissar till IMT på höger sida.[imt.liu.se] När korridoren delar sig har du trapphus och hissar till IMT direkt på höger sida. Ingång 54 Ta trappan direkt till höger ned en våning.[imt.liu.se] Gå rakt fram i korridoren "Cellgången", strax ser du hissar till IMT på vänster sida.[imt.liu.se]

  Saknas: Grenblock
 • Duodenal divertikel

  Smärtans utbredning motsvarar dermatomen Th5-6 höger sida, vilka innerverar gallblåsan. Ömhet över gallblåsan i anslutning till smärtattackerna.[internetmedicin.se] Ofta utstrålning mot ryggen och höger skulderblad. Patienten är oftast rastlös och har svårt att ligga still.[internetmedicin.se]

  Saknas: Grenblock
 • Adenokarcinom i prostatan

  Använd minst 3 färger: en för höger respektive vänster sida och en för dorsala och/eller ventrala ytan.[cancercentrum.se] Vänster sida tuschas gult, höger blått, posteriort svart och anteriort grönt. Tumörkarta har upprättats.[cancercentrum.se] Förslag på standardiserat svar av total prostatektomi Makrobeskrivning I) Radikal prostatektomi Prostatamått, cm: Apex – bas x cm; sida - sida x cm; ventralt – dorsalt x cm[cancercentrum.se]

  Saknas: Grenblock
 • Akut Cor Pulmonale

  EKG (hö-belastning vid akut LE, även arytmier, hö-grenblock, low voltage mm) Vid icke längre misstänkt LE/DVT kan man avsluta en i övrigt negativ utredning med en D-dimer[akutasjukdomar.se]

  Saknas: höger sida

Ytterligare symtom