Create issue ticket

16 Möjliga orsaker för Handledssmärta

 • Slitet ligament

  Ledbandsskada kan drabba både inre och yttre ledbanden i knät. Den vanligaste är dock inre som står för totalt 40% av alla knäskador. Ledbanden sitter på varsin sida om knät, det finns ett inre (mediala) och ett yttre (laterla) Medial skada: Uppstår antingen vid vridning av knät med skenbenet utåtroterat eller[…][accessrehab.se]

 • Karpaltunnelsyndrom

  Specialist i allmänmedicin Diagnostik, ortosbehandling. Remiss till specialist i ortopedi, handkirurgisk mottagning Kirurgisk behandling. Remissinnehåll Duration och grad av smärta eller värk Intermittent eller konstant känselbortfall? Om konstant, mer brådskande Uppgift om ortosbehandling, resultat av denna Resultat av[…][viss.nu]

 • Ledluxation

  Andra stavningar MCP-ledsluxation Engelska Thumb metacarpal-phalangeal joint dislocation BAKGRUND Definition Översikten kommer att enbart att ta upp dorsal dislokation Epidemiologi De flesta luxationer är dorsala men volara luxationer förekommer och kan vara irreponibla Skademekanism Dorsal dislokation:[…][ortobas.se]

 • Tenosynovit
 • Hemofili

  Se även von Willebrands sjukdom. Orsak Hemofili är en medfödd brist på koagulationsfaktorer och nedärvs könsbundet. Hos 50% finns ingen tidigare känd hereditet. Hemofili A är vanligast och har minskad mängd faktor VIII. Hemofili B har minskad mängd faktor IX. Det finns även andra, mer ovanliga hemofiliformer.[…][praktiskmedicin.se]

 • Tillväxthormonbrist

  Tillväxthormonbrist eller GHD, från engelskans Growth Hormone Deficiency, är en relativt sällsynt sjukdom hos barn. Det orsakas av en låg produktion av hormon i hypofysen, som ligger vid basen av skallen. Det kan också orsakas av hjärnskada, närvaro av en tumör i detta område av hjärnan eller exponering för[…][attvaramamma.se]

 • Amyloidos
 • Juvenil idiopatisk ledinflammation
 • Hemofili A

  […] annons Hemofili A (blödarsjuka typ A) och hemofili B (blödarsjuka typ B) orsakas av brist på koagulationsfaktor VIII (FVIII) respektive koagulationsfaktor IX (FIX). Dessa medfödda sjukdomar förekommer hos cirka 10 av 100 000 män och beror på mutationer lokaliserade på X-kromosomen och drabbar därför huvudsakligen[…][internetmedicin.se]

 • Hemofili B

  Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Blödarsjuka, Hemofili B Definition Hemofili B eller blödarsjuka är en ärftlig blodkoagulationsrubbning. Den orsakas av brist på det blodplasma protein som kallas faktor IX. Utan[…][sjukdomarna.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom