Create issue ticket

121 Möjliga orsaker för Hematokrit minskat

Ytterligare symtom