Create issue ticket

30 Möjliga orsaker för Hematom

Visa resultat efter: Română

 • Akut alkoholförgiftning

  CT-hjärna vid medvetslöshet och på misstanke om trauma för att utesluta epi- eller subduralt hematom, samt annan intrakraniell blödning eller stroke Vid misstanke om luftvägsaspiration[internetmedicin.se]

 • Kontusion

  Symtom Smärta, svullnad, ev intramuskulär blödning med hematom. Behandling Sker enligt PRICE. P Protection R Rest, undvik ytterligare skada – avbryt aktiviteten. I Ice.[praktiskmedicin.se]

 • Supinationsskada
 • Cerebral blödning

  , anemi es Hemorragia intracraneal (como hemorragia cerebral , hematoma cerebral, ictus hemorrágico, transformación hemorrágica del ictus, hematoma intracraneal, hemorragia[sv.glosbe.com] […] stroke, hemorragisk transformation av stroke, intrakraniellt hematom, subarachnoidalblödning) inklusive associerade symtom som somnolens, afasi, hemipares, konvulsioner es[sv.glosbe.com] […] la mayoría incluyeron alteraciones del sistema nervioso central y periférico: hemorragias cerebrales o intracraneales); hemorragia pulmonar, trombocitopenia severa aguda, hematoma[sv.glosbe.com]

 • Cushings syndrom
 • Dupuytrens kontraktur

  Vanliga biverkningar vid injektionsbehandling är svullnad, ömhet i injektionsområdet, hematom i injektionsområdet och lymfkörtelsvullnad i axillen.[internetmedicin.se]

 • Metatarsalfraktur

  Vid misstanke på skada (diastas eller benfragment på röntgenbilden och/eller svullnad fr a plantart synligt hematom, sannolik skademekanism och lokal ömhet) var frikostig[internetmedicin.se]

 • Hemofili
 • Zygomatisk fraktur

  Svullnad, hematom, avflackning av kindkontur, palpabelt frakturhak, trismus (p.g.a. inpressad arcus zygomaticus som ger rörelseinskränkning i masseter- och temporalismusklerna[quizlet.com] Svullnad, hematom Avflackning av kindkontur Palpabelt frakturhak Gapsvårigheter (trismus) p g a inpressad arcus zygomaticus som ger rörelseinskränkning i masseter och temporalis[internetmedicin.se]

 • Aplastisk anemi

Ytterligare symtom

Liknande symtom