Create issue ticket

157 Möjliga orsaker för Hemoglobin minskat, Onormal ultraljudsskanning

 • T-cell lymfoblastiskt lymfom
 • Gastrointestinal stromacellstumör

  Familjär hyperkolesterolemi med NGS-analys Familjär hyperkolesterolemi med NGS-analys Equalis användarmöte Molekylär diagnostik Birgitta Kjellström Sektionen för Genanalys, Klinisk kemi 2017-11-16 Familjär hyperkolesterolemi Familjär hyperkolesterolemi Läs mer Molekylärpatologi av lungcancer Molekylärpatologi av lungcancer[…][docplayer.se]

 • Anemi
  Saknas: Onormal ultraljudsskanning
 • Graviditet i tredje trimestern
  Saknas: Onormal ultraljudsskanning
 • Influensa

  Allmänt Influensa är en luftburen virussjukdom som är vanligast i Sverige under vinterhalvåret. Vanlig influensa kallas även säsongsinfluensa. Eftersom viruset är mycket smittsamt och förändras från år till år, är det svårt att undvika spridning. Man börjar smitta redan ett dygn innan symtomen bryter ut, så man[…][vaccinationsgruppen.se]

  Saknas: Onormal ultraljudsskanning
 • Järnbristanemi
  Saknas: Onormal ultraljudsskanning
 • Toxoplasmos
  Saknas: Onormal ultraljudsskanning
 • Halsartärförträngning

  Illaluktande andedräkt kan vara väldigt pinsamt och skada det dagliga umgänget med andra. Man kan känna lukten själv, men näsan kan också vänja sig vid lukten med tiden. Dålig andedräkt förekommer normalt även hos friska personer, men kan också vara ett tecken på en sjukdom i munnen eller en allmänsjukdom. Vad[…][oral.fi]

  Saknas: Hemoglobin minskat
 • Kronisk njursvikt
  Saknas: Onormal ultraljudsskanning
 • Levercirros

  […] annons Fibros (bindvävsinlagring) i levern delas in i fyra olika stadier. Fibros stadium I-III innebär tilltagande bindvävsinlagring med utlöpare från portazoner (Stadium II) och så småningom bindvävsbryggor mellan portazonerna (Stadium III). Stadium IV innebär utvecklad skrumplever (cirros) med noduli som omges av[…][internetmedicin.se]

  Saknas: Onormal ultraljudsskanning

Ytterligare symtom

Liknande symtom