Create issue ticket

4 Möjliga orsaker för Hemokromatos

  • Hemokromatos
  • Pyelonefrit
  • Talassemi

    Hemoglobinopati är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar som alla har det gemensamt att de medför fel i hemoglobinets proteiner. Sjukdomen beror på mutationer i hemoglobinet (Hb), och de olika muaterade formerna har olika namn, så som HbE, HbS och så vidare[…] Man delar in hemoglobinopati i fem större grupper[…][biomedicinskanalytiker.org]

  • Erytropoietisk protoporfyri

    1. Vad är Erytropoetisk protoporfyri? Erytropoetisk protoporfyri (EPP) är en ovanlig ärftlig porfyri, först identifierad under det tidiga 1960-talet, som drabbar ungefär 1/150 000 av befolkningen i Väst-Europa. Vid EPP bildas ett särskilt porfyrin kallat protoporfyrin i överflöd i benmärgen. Protoporfyrin ansamlas i[…][porphyria.eu]

Ytterligare symtom