Create issue ticket

18 Möjliga orsaker för Hemoragisk diarré

 • Pediatrisk Crohns sjukdom

  Inflammatorisk tarmsjukdom innefattar: Ulcerös kolit Crohns sjukdom Oklassificerad kolit ("Inflammatory bowel disease unclassified” [IBD-U]) Sjukdomarna benämns i engelskspråkig litteratur som "Inflammatory Bowel Diseases" (IBD). Även mikroskopisk kolit, det vill säga kollagen kolit och lymfocytär kolit, inkluderas ibland[…][internetmedicin.se]

 • Pseudomembranös kolit

  Tarmbakterieutbrottet på Lasarettet i Ystad är en mycket allvarlig händelse som skapat stort lidande för både patienter och närstående. Region Skåne har dragit viktiga lärdomar av utbrottet och startat ett 10-punktsprogram för att öka patientsäkerheten Tarmbakterieutbrottet inträffade på Lasarettet i Ystad[…][web.archive.org]

 • Clostridium difficile
 • Abdominellt aortaaneurysm
 • Divertikulit i kolon

  Medicinsk sök Definitionerna Wikipedia Web FAQ Divertikel : Sjuklig förändring i form av utbuktning på rör- eller säckformade organ. Meckels divertikel : En medfödd missbildning kännetecknad av en utbuktning i ileum. Det är en kvarleva av embryots gulesäck, där äggulegången inte slutits. Esofagusdivertikel :[…][lookformedical.com]

 • Daphneförgiftning
 • Akut mesenterialkärlsocklusion
 • Salmonellainfektion
 • Crohns sjukdom

  Inflammatorisk tarmsjukdom innefattar: Ulcerös kolit Crohns sjukdom Oklassificerad kolit ("Inflammatory bowel disease unclassified” [IBD-U]) Sjukdomarna benämns i engelskspråkig litteratur som "Inflammatory Bowel Diseases" (IBD). Även mikroskopisk kolit, det vill säga kollagen kolit och lymfocytär kolit, inkluderas ibland[…][internetmedicin.se]

 • Esofagusvaricer

Ytterligare symtom