Create issue ticket

82 Möjliga orsaker för Hög, framträdande panna

 • Akut alkoholförgiftning

  Det behövs sannolikt en veckas för hög konsumtion av alkohol för att PEth skall stiga men ett högt värde talar tydligt för hög alkoholkonsumtion d v s värdet har hög specificitet[internetmedicin.se] S-CDT (kolhydratfattigt transferrin) stiger efter ett par veckors hög alkoholkonsumtion och kan påvisa kroniskt hög alkoholkonsumtion.[internetmedicin.se] CDT har hög specificitet för att fastställa högkonsumtion av alkohol.[internetmedicin.se]

  Saknas: framträdande panna
 • Intertrigo

  Du bör om möjligt undvika hög värme, fuktighet och aktiviteter som leder till att man svettas mycket.[medibas.se] Tillståndet är särskilt vanligt hos överviktiga personer med diabetes som utsätts för hög värme och fuktighet, men intertrigo kan förekomma hos vem som helst.[medibas.se]

  Saknas: framträdande panna
 • Angina pectoris

  Provet har låg sensitivitet med hög andel falskt negativa fynd. Dock hög specificitet.[internetmedicin.se] Behandlingsmålet bör vara att sänka totalkolesterolnivån till under 4,5 mmol/L och LDL-kolesterol till under 2,5 mmol/L och vid hög risk under 1,8 mmol/L.[internetmedicin.se]

  Saknas: framträdande panna
 • Instabil angina

  Behandling och utredning vid måttlig-hög risk ASA 500 mg (helst Bamyl löslig). Därefter tabl Trombyl 75 mg x1.[janusinfo.se] Höga förväntningar och tid för reflektion är några av förklaringarna till varför många skiljer sig efter semestern. Nyligen publicerat - Hälsa[svenska.yle.fi] ACE-hämmare rekommenderas som sekundärpreventiv behandling vid hög kardiovaskulär risk även då VK-funktionen bedöms vara normal.[internetmedicin.se]

  Saknas: framträdande panna
 • Torsades de pointes

  Kvinnor med LQT2 som nyligen fött barn förefaller ha mycket hög risk för maligna arytmier.[ekg.nu] Oavsett orsak till LQTS är risken för torsades de pointes hög; ju längre QT-tid desto högre risk.[ekg.nu] QT-tid varierar med hjärtfrekvensen, så tillvida att den blir kortare vid hög hjärtfrekvens och vice versa.[ekg.nu]

  Saknas: framträdande panna
 • Inflammatorisk tarmsjukdom

  Buk - Palpabel ömmande resistens i höger fossa - nedre kvadranten, s k "abdominal mass", kan förekomma vid ileocekal Crohn.[internetmedicin.se] Kvarstående subfebrilitet, blodtillblandad avföring med hög frekvens och måttlig-kraftig CRP-stegring efter tre dagar är ogynnsamma prognostiska tecken.[internetmedicin.se] Datortomografi eller ultraljud buk bör utföras vid misstanke om abscess (hög feber, buksmärtor, kraftigt förhöjda inflammatoriska/infektiösa parametrar).[internetmedicin.se]

  Saknas: framträdande panna
 • Patellafraktur

  Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan. 6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.[internetmedicin.se] Hög- eller lågenergivåld? Fall inomhus eller utomhus? Fallhöjd? Trafikolycka? Andra samtidiga skador- Bakre korsbandsskada? Tibia/Femurfraktur? Höftluxation?[internetmedicin.se] Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan. Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.[internetmedicin.se]

  Saknas: framträdande panna
 • Kolonpolyp

  De initiala kostnaderna är höga, och det behövs en omfattande utbildning för att nå jämn och hög kvalitet.[lu.se] @article{61283558-b7a5-4cf5-a0aa-2471ec9aa58a, abstract {Datortomografi av kolon (DT-kolografi) är en ny tillämpning av datortomografi, som gör det möjligt att med hög diagnostisk[lup.lub.lu.se] Förlag: Swedish Medical Association Sammanfattning På svenska Datortomografi av kolon (DT-kolografi) är en ny tillämpning av datortomografi, som gör det möjligt att med hög[lu.se]

  Saknas: framträdande panna
 • Varikocele

  Hög recidivrisk. Operation - Genom skrotum avlägsnas hydrocelesäcken.[internetmedicin.se] Sekundärt till kompression av testikularisvenerna i lilla bäckenet - lika vanligt på höger som på vänster sida.[internetmedicin.se] […] av varikocele Spermatocele Utredning Anamnes och palpation av yttre genitalia Behandling Embolisering/sklerosering - Via kanylering av v. spermatica interna Operation - Hög[internetmedicin.se]

  Saknas: framträdande panna
 • Pediatrisk Crohns sjukdom

  Buk - Palpabel ömmande resistens i höger fossa - nedre kvadranten, s k "abdominal mass", kan förekomma vid ileocekal Crohn.[internetmedicin.se] Kvarstående subfebrilitet, blodtillblandad avföring med hög frekvens och måttlig-kraftig CRP-stegring efter tre dagar är ogynnsamma prognostiska tecken.[internetmedicin.se] Datortomografi eller ultraljud buk bör utföras vid misstanke om abscess (hög feber, buksmärtor, kraftigt förhöjda inflammatoriska/infektiösa parametrar).[internetmedicin.se]

  Saknas: framträdande panna

Ytterligare symtom