Create issue ticket

6 Möjliga orsaker för Hosta huvudvärk

  • Subduralblödning
  • Hosta huvudvärk
  • Meningeom

    Meningiom, den vanligaste typen av hjärntumör, är sällan cancerogena och kan inte kräva behandling. Julinumret av Mayo Clinic Health Letter ger en överblick av detta hjärntumör som vanligtvis är godartad. Meningiom står för cirka 25 procent av primära hjärntumörer, de som har sitt ursprung i hjärnan. De bildas[…][news-medical.net]

  • Hjärntumör
  • Malignt gliom

    Gliom är den vanligaste typen av primära hjärntumörer och består av låg- och höggradiga gliom. Låggradiga gliom hos vuxna kallas diffusa låggradiga gliom (DLGG). DLGG är tumörer med malignitetsgrad II enligt WHOs klassificering av hjärntumörer och befinner sig i gränszonen mellan benigna och maligna tumörer. Den[…][neuro.uu.se]

  • Centrala nervsystemets sjukdomar

Ytterligare symtom