Create issue ticket

14 Möjliga orsaker för Hudinfektion

 • Escherichia coli
 • Diabetes mellitus
 • Intertrigo

  Fuktig, skadad hud tillsammans med intertrigo är en bra grogrund för olika mikroorganismer och sekundära hudinfektioner föreligger ofta.[medibas.se]

 • Diabetes mellitus typ 2
 • Diabetes mellitus typ 1
 • Heroinberoende
 • Främre spinalartärsyndrom

  · Candida · Cellulit och flegmone · Cerebral abscess · Clostridium difficile · CMV · Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV · Definitioner · Diabetes och hudinfektioner[medicinkompendier.se] […] genitala infektioner · Trängnings-/urgeinkontinens · Under- och överburenhet · Uterus · Vulva och vagina · Vulvadermatos Hud · Atopiskt eksem · Bakteriell vaginos · Bakteriella hudinfektioner[medicinkompendier.se] Parasitinfestationer · Pigmentrubbningar · Pityriasis rosea · Psoriasis · Seborroiskt eksem · Smittskyddslagen · Svampinfektioner · Syfilis · Trichomonas vaginalis · Vesikulos · Virala hudinfektioner[medicinkompendier.se]

 • Primär immunbriststörning

  ) CSL Behring Sverige Patienter Hitta din sjukdom Immunbrist och autoimmuna sjukdomar Förstå immunbrist och autoimmuna sjukdomar Immunsystemet skyddar kroppen mot farliga organismer som virus, bakterier och cancerceller. När dessa organismer infekterar en annars frisk kropp svarar immunsystemet genom att[…][cslbehring.se]

 • Cushings sjukdom
 • Meningism

  · Candida · Cellulit och flegmone · Cerebral abscess · Clostridium difficile · CMV · Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV · Definitioner · Diabetes och hudinfektioner[medicinkompendier.se] […] genitala infektioner · Trängnings-/urgeinkontinens · Under- och överburenhet · Uterus · Vulva och vagina · Vulvadermatos Hud · Atopiskt eksem · Bakteriell vaginos · Bakteriella hudinfektioner[medicinkompendier.se] Parasitinfestationer · Pigmentrubbningar · Pityriasis rosea · Psoriasis · Seborroiskt eksem · Smittskyddslagen · Svampinfektioner · Syfilis · Trichomonas vaginalis · Vesikulos · Virala hudinfektioner[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom