Create issue ticket

91 Möjliga orsaker för Hypertermi

 • Hypogonadism

  […] paralysis \ NOTCH3 \ CAH \ Carpenter \ CASK \ CASR \ Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia \ CPVT \ CCM \ KRIT1 \ CCM2 \ PDCD10 \ Central core disease \ Malign hypertermi[sahlgrenska.se] Sövning får aldrig ske med läkemedel som har en fastställd eller misstänkt risk för malign hypertermi. Attackerna är oftast mest frekventa i 15-30 års ålder.[internetmedicin.se] Malign hypertermi vid hypokalemisk periodisk paralys förekommer endast hos dem som har typ 1, med mutationer i CACNA1S.[socialstyrelsen.se]

 • Parkinsons sjukdom

  Parkinsons sjukdom beror på att nervceller i ett område i hjärnan som heter substantia nigra bryts ned. En betydande del av de symtom som uppkommer beror på att nervcellerna som producerar dopamin verkar särskilt känsliga. Dopamin har stor betydelse för hjärnans styrning av kroppsrörelserna och när dessa[…][hjarnfonden.se]

 • Bolmörtsförgiftning
 • Hjärntumör

  Cancercell · cancerframkallande ämnen · cancergener · cysta · metaplasi · metastas · tumör Förebyggande och behandling Alternativbehandling av cancer · förebyggande av cancer · hypertermi[sv.wikipedia.org]

 • Alkoholabstinens delirium
 • Menkes syndrom

  […] paralysis \ NOTCH3 \ CAH \ Carpenter \ CASK \ CASR \ Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia \ CPVT \ CCM \ KRIT1 \ CCM2 \ PDCD10 \ Central core disease \ Malign hypertermi[sahlgrenska.se]

 • Hyperammonemi typ 3
 • Brusten äggstockscysta

  Cancercell · cancerframkallande ämnen · cancergener · cysta · metaplasi · metastas · tumör Förebyggande och behandling Alternativbehandling av cancer · förebyggande av cancer · hypertermi[sv.wikipedia.org]

 • Hyperkalemi

  […] paralysis \ NOTCH3 \ CAH \ Carpenter \ CASK \ CASR \ Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia \ CPVT \ CCM \ KRIT1 \ CCM2 \ PDCD10 \ Central core disease \ Malign hypertermi[sahlgrenska.se] Sövning får aldrig ske med läkemedel som har en fastställd eller misstänkt risk för malign hypertermi. Attackerna är oftast mest frekventa i 15-30 års ålder.[internetmedicin.se] Malign hypertermi vid hypokalemisk periodisk paralys förekommer endast hos dem som har typ 1, med mutationer i CACNA1S.[socialstyrelsen.se]

 • Hypokalemisk periodisk paralys

  […] paralysis \ NOTCH3 \ CAH \ Carpenter \ CASK \ CASR \ Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia \ CPVT \ CCM \ KRIT1 \ CCM2 \ PDCD10 \ Central core disease \ Malign hypertermi[sahlgrenska.se] Sövning får aldrig ske med läkemedel som har en fastställd eller misstänkt risk för malign hypertermi. Attackerna är oftast mest frekventa i 15-30 års ålder.[internetmedicin.se] Malign hypertermi vid hypokalemisk periodisk paralys förekommer endast hos dem som har typ 1, med mutationer i CACNA1S.[socialstyrelsen.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom