Create issue ticket

58 Möjliga orsaker för Hypotermi

Ytterligare symtom