Create issue ticket

1 Möjliga orsaker för Immunologiska bristsyndrom

  • Pulmonell sjukdom

    Avainsanat: Pulmonell arteriell hypertension (PAH) 10.9.2019 Taisto Sarkola. HUS, Sjukvård för barn och unga Vid pulmonell arteriell hypertension är blodtrycket förhöjt i lungcirkulationen. Sjukdomen påverkar även hjärtat, i synnerhet hjärtas högra kammare, som pumpar blod till lungcirkulationen. Sjukdomen är mycket[…][terveyskyla.fi]

Ytterligare symtom