Create issue ticket

16 Möjliga orsaker för Infertilitet

 • Endometrios

  Sammanfattning och slutsatser Endometrios är en kronisk sjukdom som kan innebära svåra smärtor och infertilitet.[sbu.se] Det är viktigt att vården på ett tidigt stadium ställer frågan om mensvärk, infertilitet och samlagssmärta när kvinnan söker för buksmärta för att inte fördröja tid till diagnos[sbu.se]

 • Adenomyos

  Sammanfattning och slutsatser Endometrios är en kronisk sjukdom som kan innebära svåra smärtor och infertilitet.[sbu.se] Det är viktigt att vården på ett tidigt stadium ställer frågan om mensvärk, infertilitet och samlagssmärta när kvinnan söker för buksmärta för att inte fördröja tid till diagnos[sbu.se]

 • Solid ovarianteratom

  Granulosacellstumör hos 30 årig kvinna med blödningsrubbningar och infertilitet.[cancercentrum.se]

 • Cystisk fibros
 • Varikocele

  Exempel på symtom: Infertilitet Testikelatrofi ipsilateralt Tyngdkänsla i skrotum Varikocele förekommer hos 30-40 % av de män som söker för infertilitetsproblematik, jämfört[internetmedicin.se]

 • Autosomal dominant polycystisk njursjukdom
 • Främre spinalartärsyndrom

  · Diffdiagnoser · Dysmenorré · Dyspareuni · Endometrios · Flerbörd · Foglossning · Förlossningskomplikationer · Fosterövervakning · Gynekologisk anatomi · Handläggning · Infertilitet[medicinkompendier.se]

 • Cushings sjukdom
 • Meningism

  · Diffdiagnoser · Dysmenorré · Dyspareuni · Endometrios · Flerbörd · Foglossning · Förlossningskomplikationer · Fosterövervakning · Gynekologisk anatomi · Handläggning · Infertilitet[medicinkompendier.se]

 • Seminom

  Benigna tumörer förekommer sällan i testes kryptorchism ger 20 ggr ökad risk för testistumör även män med genitala missbildningar eller infertilitet har ökad risk metastaserar[medicinkompendier.se] · Diffdiagnoser · Dysmenorré · Dyspareuni · Endometrios · Flerbörd · Foglossning · Förlossningskomplikationer · Fosterövervakning · Gynekologisk anatomi · Handläggning · Infertilitet[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom