Create issue ticket

39 Möjliga orsaker för Inflammation

Visa resultat efter: English

 • Intertrigo

  Sådana inflammationer blir ofta föremål för sekundärinfektion.[medibas.se] Behandling Målet med behandlingen är att få inflammationen att gå tillbaka och förebygga nya utslag.[medibas.se] På apoteket kan du köpa en mild kortisonsalva (hydrokortison) utan recept och den kan dämpa inflammationen och obehaget.[medibas.se]

 • Primär immunbriststörning

  Kawasakis sjukdom Kawasakis sjukdom är en allvarlig sjukdom som kännetecknas av inflammation i blodkärl i hela kroppen och som huvudsakligen påverkar småbarn och spädbarn.[cslbehring.se]

 • Adenokarcinom i prostatan

  Därtill anges relevanta förändringar som t.ex. granulomatös inflammation vilken kliniskt kan imitera malignitet eller akut inflammation som kan vara PSA-förhöjande.[cancercentrum.se] Central zon (CZ) utgör c:a 25 % av vävnaden och är sällan utgångspunkt för vare sig hyperplasi, inflammation eller cancer.[cancercentrum.se]

 • Orkit

  Svensk definition Inflammation i en eller båda testiklar. Många av kännetecken samma som för epididymit så som svullen pung; smärta; pyuri och feber.[mesh.kib.ki.se] Engelsk definition Inflammation of a TESTIS . It has many features of EPIDIDYMITIS , such as swollen SCROTUM ; PAIN ; PYURIA ; and FEVER .[mesh.kib.ki.se]

 • Inflammatorisk tarmsjukdom

  Inflammationen är begränsad till slemhinnan utom vid svår terapiresistent attack av sjukdomen, då inflammationen kan progrediera och engagera djupare lager.[internetmedicin.se] […] når upp till vänster kolonflexur Extensiv kolit - inflammationen når proximalt om vänster flexur Hos den enskilde patienten kan utbredningen av inflammationen variera över[internetmedicin.se] Den aktuella inflammationens utbredning avgör valet av lokalterapi.[internetmedicin.se]

 • Pediatrisk Crohns sjukdom

  Inflammationen är begränsad till slemhinnan utom vid svår terapiresistent attack av sjukdomen, då inflammationen kan progrediera och engagera djupare lager.[internetmedicin.se] […] når upp till vänster kolonflexur Extensiv kolit - inflammationen når proximalt om vänster flexur Hos den enskilde patienten kan utbredningen av inflammationen variera över[internetmedicin.se] Den aktuella inflammationens utbredning avgör valet av lokalterapi.[internetmedicin.se]

 • Acrodermatitis Continua Hallopeau

  N 28dygn) 2 INFLAMMATION Immunmedierad inflammatorisk process ( T-celler, cytokiner så som IL-2, INF- och TNF- ) HAND- OCH FOTPSORIASIS KAN LOKALISERA SIG TILL: - HANDRYGGAR[docplayer.se] N 28dygn) 2 INFLAMMATION Immunmedierad inflammatorisk process ( T-celler, cytokiner så som IL-2, INF- och TNF- ) 6 HAND- OCH FOTPSORIASIS KAN LOKALISERA SIG TILL: - HANDRYGGAR[docplayer.se] (Skall verka på huden 20-30 min sedan tvättas). 4 TJÄRA (Blandning av alifatiska och cykliska hydrokarbonater) - Hämmar cellnybildning och inflammation. - Långsamt insättande[docplayer.se]

 • Främre spinalartärsyndrom

  Orsaker Orsakerna till arteria spinalis anterior syndrom kan innefatta åderförkalkning ( uppbyggd i artären som hindrar blodflödet ), trauma, kirurgi, vaskulit ( inflammation[sjukdom.online] […] och styrka Orsaker Orsakerna till arteria spinalis anterior syndrom kan innefatta arterioskleros (uppbyggd i artär som förhindrar blodflöde), trauma, kirurgi, vaskulit (inflammation[halsatips.com]

 • Crohns sjukdom

  Inflammationen är begränsad till slemhinnan utom vid svår terapiresistent attack av sjukdomen, då inflammationen kan progrediera och engagera djupare lager.[internetmedicin.se] […] når upp till vänster kolonflexur Extensiv kolit - inflammationen når proximalt om vänster flexur Hos den enskilde patienten kan utbredningen av inflammationen variera över[internetmedicin.se] Den aktuella inflammationens utbredning avgör valet av lokalterapi.[internetmedicin.se]

 • Ulcerös kolit

  Inflammationen är begränsad till slemhinnan utom vid svår terapiresistent attack av sjukdomen, då inflammationen kan progrediera och engagera djupare lager.[internetmedicin.se] […] når upp till vänster kolonflexur Extensiv kolit - inflammationen når proximalt om vänster flexur Hos den enskilde patienten kan utbredningen av inflammationen variera över[internetmedicin.se] Den aktuella inflammationens utbredning avgör valet av lokalterapi.[internetmedicin.se]

Ytterligare symtom