Create issue ticket

2 Möjliga orsaker för Inre blödning

  • Hematom

    Utredning Blödningsanamnes: Ärftlighet, blåmärken, näsblödning, tandkötts blödning, muskelblödning, ledblödning, blödning mer än fem timmar efter tandutdragning, blödning[praktiskmedicin.se] Warfarin, Kortison), trombocytopeni, åldersbetingat spröda blodkärl, blodmalignitet, leversjukdom, koagulationsrubbning, Ehlers-Danlos syndrom (ärftlig skörhet i blodkärl m.fl. inre[praktiskmedicin.se]

  • Akut Cor Pulmonale

    Angina pectoris, se AKS Muskuloskelettala besvär från bröstkorgen Ovanligare tillstånd Inre blödning (t ex blödande magsår som inte framträder akut) Perikardit, hjärttamponad[akutasjukdomar.se]

Ytterligare symtom