Create issue ticket

167 Möjliga orsaker för Inre blödning

 • Hypovolemi

  Akut hypovolemi kan uppstå vid bland annat: vasa previa navelsträngsruptur uttalad traumatisk inre blödning Vid kliniskt stark misstanke om akut hypovolemi bör infart via[neohlrutbildning.se] Blodförlust kan bero på: Blödning från nedskärningar Blödning från andra skador Inre blödning, t.ex. i mag-tarmkanalen Mängden cirkulerande blod i kroppen kan sjunka när du[sjukdomarna.se] Beställ CT när så behövs (t ex CT multitrauma; CT thorax etc), men ta patienten till OP vid akut inre blödning som inte viker.[akutasjukdomar.se]

 • Posthemorragisk anemi hos nyfödda

  Dessa sjukdomar åtföljs ofta av inre blödning.[sv.iliveok.com] Skarp torrhet i munnen kan betraktas som ett akut tecken på inre blödning.[sv.iliveok.com] Även med små mängder inre blödning känns patienten med att klämma organ. Indikatorn för inre skador kan bli och avföring.[sv.iliveok.com]

 • Aortaaneurysm

  Brister bråcket uppstår en inre blödning.[sv.wikipedia.org] Bristningen leder till att man får stora inre blödningar som kräver omedelbar behandling.[hjart-lungfonden.se] Personer som ej diagnostiseras för sitt BAA löper en risk att drabbas av ruptur med livshotande inre blödning.[viss.nu]

 • Bruxism

  Komplikationer Den vanligaste komplikationen är brytningen med inre blödningar som leder till chock. Dödsfall är sällsynt.[sjukdomarna.se] Bristningen leder till att man får stora inre blödningar som kräver omedelbar behandling.[hjart-lungfonden.se] Brustna äggledare kan också leda till inre blödningar som kan vara livshotande. Snabb behandling är då viktigt. Vid tidig diagnos och rätt behandling är prognosen god.[netdoktor.se]

 • Akut gastroenterit

  Pågående inre blödning. Svår koagulationsrubbning, warfarinbehandling med PK 2,5. Hypertoni ( 190/110 mmHg). GFR 15 ml/min eller dialys. Svår leversvikt.[janusinfo.se]

 • Trombocytopeni

  Blödningar från hud, munhåla, näsa eller allvarlig inre blödning förekommer. Vid malign blodsjukdom ofta feber och infektionssymtom. Mjältförstoring?[janusinfo.se] Ett terapeutiskt ”fönster” med PK(INR) 2,0–3,0 ger den bästa balansen mellan antitrombotisk effekt och risken för blödningar.[janusinfo.se] Lupus antikoagulans ger ofta en förlängning av APT-tiden men orsakar normalt sett inte blödningar utan ökar i stället trombosrisken.[lakemedelsboken.se]

 • Aorrtaaneurysm och dissektion

  Bristningen leder till att man får stora inre blödningar som kräver omedelbar behandling.[hjart-lungfonden.se] Personer som ej diagnostiseras för sitt BAA löper en risk att drabbas av ruptur med livshotande inre blödning.[viss.nu] Aortaaneurysm som rupturerar orsakar allvarlig blödning och det är inte sällan som patienterna går bort till följd av inre blödningar innan de hinner till sjukhus.[diabetes.nu]

 • Hypotension

  Blodförlust – Att förlora mycket blod, till exempel från en större skada eller inre blödning, minskar mängden blod i kroppen, vilket leder till en kraftig blodtryckssänkning[diabetes.nu] Vi tar chock först: Blödningschock, inre eller yttre blödning Septisk chock, infektion Anafylaktisk chock Neurogen chock, ryggmärgsskada Obstruktiv chock (Ventilpneumothorax[akutasjukdomar.se]

 • Glanzmanns trombasteni

  Profylaxbehandling minskar också riskerna för livshotande inre blödningar tex i hjärnan eller buken.[karolinska.se] PK-INR K-vitaminberoende: f 2, 7, 10 (ej 9) Waranbehandling Fibrinogen fibrinolys, levercirrhos D-dimer DIC m.m.[medicinkompendier.se] Lupus antikoagulans ger ofta en förlängning av APT-tiden men orsakar normalt sett inte blödningar utan ökar i stället trombosrisken.[lakemedelsboken.se]

 • Aneurysm

  Bristningen leder till att man får stora inre blödningar som kräver omedelbar behandling.[hjart-lungfonden.se] Aortaaneurysm som rupturerar orsakar allvarlig blödning och det är inte sällan som patienterna går bort till följd av inre blödningar innan de hinner till sjukhus.[diabetes.nu] Om det blir tillräckligt stort kan aneurysm spricka och orsaka akut livshotande blödning.[diabetes.nu]

Ytterligare symtom