Create issue ticket

3 Möjliga orsaker för Intravenösa läkemedel

  • Hepatit B
  • Akut alkoholförgiftning

    Cirkulation Behandla blodtrycksfall med tillförsel av intravenös vätska, samt vid behov blodtryckshöjande mediciner (inotropa läkemedel), t ex efedrin, fenylefrin, dopamin[internetmedicin.se]

  • Herpes simplex-encefalit

    Den intravenösa behandlingen fortsätter som regel i 14-21 dagar. Behandlingen har få biverkningar, men eftersom medicinen ges i höga doser måste olika blodprover tas.[socialstyrelsen.se] Behandling/stöd Vid misstanke om herpes simplexencefalit ges så tidigt som möjligt läkemedel mot virusinfektion direkt i blodet (intravenöst).[socialstyrelsen.se] Bland annat kontrolleras njurfunktionen, eftersom antivirala läkemedel kan ha oönskade effekter vid nedsatt njurfunktion, och dosen kan behöva justeras.[socialstyrelsen.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom