Create issue ticket

28 Möjliga orsaker för Kalium ökat

Ytterligare symtom