Create issue ticket

75 Möjliga orsaker för Kall, fuktig hud

 • Akut Cor Pulmonale

  När höger kammare är ur stånd att pumpa mot dessa onormalt höga tryck, kallas det cor pulmonale.[sjukdomarna.se] hud, takykardi, svag puls, ökat VJT (halsvenstas) och medvetslöshet.[medicinbasen.se] Den första gruppen kallas pulmonell arteriell hypertension (PAH) vilken i sig delas in i undergrupper beroende på orsaker till sjukdomen.[netdoktor.se]

 • Intertrigo

  Men du bör minimera friktionen hud-mot-hud, minska värme och fuktighet runt hudvecken och hålla högriskområden rena och torra.[medibas.se] Fuktig, skadad hud tillsammans med intertrigo är en bra grogrund för olika mikroorganismer och sekundära hudinfektioner föreligger ofta.[medibas.se] Vistelse i varma och fuktiga områden ökar risken.[medibas.se]

  Saknas: Kall
 • Torsades de pointes

  Detta är associerat med en särskild typ av polymorf VT som kallas torsades de pointes.[ekg.nu] QT-tid (även kallat QT-intervall) är tiden som uppmäts från början av kammarkomplexet till T-vågens slut.[ekg.nu] LQTS typ 1, 2 och 3 (kallas LQT1, LQT2 och LQT3, respektive) utgör 90% av alla fallen. LQT1 och LQT2 utgör vardera cirka 40% av fallen.[ekg.nu]

  Saknas: fuktig hud
 • Spinocerebellär ataxi

  Kallas istmisk spondylolistes. Kotan under den på vilken skadan sitter glider då posteriort. - Sannolikt ej medfödd genes till sprickbildningen.[medinsikt.se] - De Lumbala och Sakrala nervrötter som skall löpa ut under L1-L2 nivå löper i en stor kvast kallad Cauda Equina ned från conus medullaris och ut vid respektive segment.[medinsikt.se] Slutet av ryggmärgen: Ryggmärgen slutar i nivå L1-L2 (då ryggraden växer längre än märgen efter barndomen). - Den avsmalnande änden av ryggmärgen kallas conus medullaris.[medinsikt.se]

  Saknas: fuktig hud
 • Dupuytrens kontraktur

  Tillståndet är vanligast hos nordbor och kallas ibland "vikingasjukan", sjukdomen är ca 6 ggr vanligare bland män och klassisk insjuknandeålder brukar vara kring 50-55 år[internetmedicin.se] Hur man skapar access till bindvävssträngen varierar, men en vanlig teknik är via så kallade Brunner-incisioner eller längsgående incisioner mitt på fingret där incisionen[internetmedicin.se]

  Saknas: fuktig hud
 • Balanit

  Spelautomater, eller enarmade banditer som de ibland kallas, är särskilt populära i landet.[circs.org]

  Saknas: fuktig hud
 • Inflammatorisk tarmsjukdom

  Vid uteblivet kliniskt svar (Sverige-index 8) på dag 4 måste man ta ställning till om så kallad "rescue-behandling" eller kolektomi bör ges/utföras.[internetmedicin.se] Hos cirka 20 % av patienterna utvecklas även så kallad perianal sjukdom med fistlar och/eller abscesser - tillstånd som kräver särskilda terapeutiska överväganden.[internetmedicin.se] Nyligen har vedolizumab ( Entyvio ) godkänts för behandling av ulcerös kolit och Crohns sjukdom, preparatet är en så kallad integrin-hämmaren och utgör en ny typ av biologiskt[internetmedicin.se]

  Saknas: fuktig hud
 • Wolff-Parkinson-Whites syndrom

  Hjärtslagen orsakas av elektriska signaler som normalt uppstår i höger förmak (atrium) i den så kallade sinusknutan och leds via elektriska ledningsbanor ned till AV-knutan[medibas.se] WPW kan inte diagnostiseras genom att lyssna på hjärtat eller lungorna, så kallad fysikalisk undersökning. Diagnos EKG är den avgörande undersökningsmetoden.[medibas.se]

  Saknas: fuktig hud
 • Glutenintolerans

  Det som läggs på vägarna och på finska kallas asfaltti är enligt svensk terminologi asfaltmassa . Mikael Reuter[kotus.fi]

  Saknas: fuktig hud
 • Blue rubber bleb nevus-syndrom

  Orsak Kärlförändringarna består av kärltumörer som växer likt nystan av vida blodkärl, så kallade venösa missbildningar. Orsaken till syndromet är okänd.[socialstyrelsen.se]

  Saknas: fuktig hud

Ytterligare symtom