Create issue ticket

6 Möjliga orsaker för Kaposis sarkom

Visa resultat efter: Deutsch

  • HIV-infektion
  • Hemangiom

    FÖDELSEMÄRKEN OCH HUDFÖRÄNDRINGAR Hemangiom, även kallat smultronmärke, visar sig som ett märke på huden och är vanligast hos barn upp till ett år. De flesta hemangiom ger inga besvär och försvinner av sig själva. Kontakta bvc om barnet är äldre än sex veckor då de uppstår, eller om barnet har sex hemangiom[…][1177.se]

  • Förvärvat immunbristsyndrom
  • Candida-esofagit

    Kaposis sarkom neurosyfilis visceral leischmaniasis MAC pneumocystis CMV varierar med var i välden man befinner sig Differentialdiagnoser om lunginfiltrat hos HIV-patient[medicinkompendier.se] […] bakteriell pneumoni pneumocystis tbc svamppneumoni CMV lymfom Kaposis sarkom Indikatorsjukdomar Den förväntade HIV-prevalensen i Europa är då 0,1 % varför HIV-test bör tas[medicinkompendier.se] sarkom mykobakterier, tb och icke-tuberkulösa pneumocystis recidiverande pneumoni 2/år recidiverande salmonellasepsis toxoplasma i CNS PML viktnedgång, trötthet, nattliga[medicinkompendier.se]

  • Medfött förvärvat immunbristsyndrom
  • Kaposis sarkom

Ytterligare symtom