Create issue ticket

7 Möjliga orsaker för Kawasakis sjukdom

 • Primär immunbriststörning

  Kawasakis sjukdom Kawasakis sjukdom är en allvarlig sjukdom som kännetecknas av inflammation i blodkärl i hela kroppen och som huvudsakligen påverkar småbarn och spädbarn.[cslbehring.se] Guillain-Barrés syndrom (GBS) Guillain-Barrés syndrom är en inflammatorisk sjukdom i de perifera nerverna utanför hjärnan och ryggmärgen.[cslbehring.se]

 • Främre spinalartärsyndrom

  sjukdom och TSS · Koagulationsrubbningar · Komjölksproteinallergi · Kramper hos barn · Kronisk ospecifik diarré · Laktosintolerans · Medfödda hjärtfel · Meningit och sepsis[medicinkompendier.se] Hypothyreos · Immunbristsjukdom · Infektioner i urinvägarna · Infektionsbenägenhet · Infektiösa exantemsjukdomar · Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn · Juvenila artritsjukdomar · Kawasakis[medicinkompendier.se]

 • Kawasakis sjukdom
 • Meningism

  sjukdom och TSS · Koagulationsrubbningar · Komjölksproteinallergi · Kramper hos barn · Kronisk ospecifik diarré · Laktosintolerans · Medfödda hjärtfel · Meningit och sepsis[medicinkompendier.se] Hypothyreos · Immunbristsjukdom · Infektioner i urinvägarna · Infektionsbenägenhet · Infektiösa exantemsjukdomar · Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn · Juvenila artritsjukdomar · Kawasakis[medicinkompendier.se]

 • Seminom

  sjukdom och TSS · Koagulationsrubbningar · Komjölksproteinallergi · Kramper hos barn · Kronisk ospecifik diarré · Laktosintolerans · Medfödda hjärtfel · Meningit och sepsis[medicinkompendier.se] Hypothyreos · Immunbristsjukdom · Infektioner i urinvägarna · Infektionsbenägenhet · Infektiösa exantemsjukdomar · Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn · Juvenila artritsjukdomar · Kawasakis[medicinkompendier.se]

 • Gliom

  sjukdom och TSS · Koagulationsrubbningar · Komjölksproteinallergi · Kramper hos barn · Kronisk ospecifik diarré · Laktosintolerans · Medfödda hjärtfel · Meningit och sepsis[medicinkompendier.se] Hypothyreos · Immunbristsjukdom · Infektioner i urinvägarna · Infektionsbenägenhet · Infektiösa exantemsjukdomar · Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn · Juvenila artritsjukdomar · Kawasakis[medicinkompendier.se]

 • Malignt gliom

  sjukdom och TSS · Koagulationsrubbningar · Komjölksproteinallergi · Kramper hos barn · Kronisk ospecifik diarré · Laktosintolerans · Medfödda hjärtfel · Meningit och sepsis[medicinkompendier.se] Hypothyreos · Immunbristsjukdom · Infektioner i urinvägarna · Infektionsbenägenhet · Infektiösa exantemsjukdomar · Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn · Juvenila artritsjukdomar · Kawasakis[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom