Create issue ticket

6 Möjliga orsaker för Kindsmärta

  • Kronisk sinuit
  • Zygomatisk fraktur

    Vad heter Os zygomaticum på svenska? Maxilla, Os frontale och Processus zygomaticus på Os temporale Vilka benstrukturer gränsar Os zygomaticum mot? Arcus zygomaticus-fraktur, vilket kan ge gapsvårigheter (trismus) genom att frakturen påverkar tuggmuskulaturen. Palpationsöm grop över Arcus zygomaticus.[…][quizlet.com]

  • Klusterhuvudvärk
  • Herpes zoster oticus

    Bältros i örat, Herpes Zoster Oticus, Ramsay-Hunt syndrome 2019 Christian Geisler leg läkare spec. Hörsel- och Balansrubbningar spec. ÖNH- sjukdomar Vad är det Varizella-zoster viruset tillhör gruppen herpesvirus. De allra flesta smittas av detta virus redan som barn. Då får man vattkoppor. Sedan drar sig viruset[…][yrsel.com]

  • Trigeminusneuralgi
  • Påssjuka

Ytterligare symtom