Create issue ticket

15 Möjliga orsaker för Kirurgiskt ingrepp

 • Dupuytrens kontraktur

  I tidiga skeden när knutorna kan vara ömmande görs normalt inget kirurgiskt ingrepp då det kan påskynda progressen.[internetmedicin.se] Följande rekommendationer kan ges (efter kirurgiskt ingrepp): Lätt arbete och/eller goda förutsättningar till anpassade arbetsuppgifter - 0-3 veckor.[internetmedicin.se]

 • Divertikulit i kolon

  Bukoperation : Kirurgiskt ingrepp via snitt genom bukväggen.[lookformedical.com] Sväljningssvårigheter Matsmältningssystem, kirurgiska tekniker : Kirurgiska ingrepp i matsmältningssystemet eller någon av dess delar.[lookformedical.com] Om nödvändigt, kan biopsier eller kirurgiska ingrepp utföras i samband med laparoskopi.[lookformedical.com]

 • Leiomyosarkom

  Vissa kirurgiska ingrepp innebär ingen/så liten risk för lokalrecidiv att strålbehandling inte är motiverat (t ex amputation).[internetmedicin.se]

 • Palmarabscess

  Vid kirurgisk ingrepp exciseras tumören tillsammans med skalet och hela dess innehåll. Därefter, doktorstygnen, som inte tas bort inom 7-10 dagar.[swe.medicareplaninfo.com] Orsakerna till hygromen på handleden kan vara återkommande skador på den gemensamma eller betydande belastningen på den, liksom tidigare kirurgiska ingrepp på handen.[swe.medicareplaninfo.com] ingrepp på fingrarna; ledgångsartros obekväma och smala skor; vanliga blåsor; Det finns fall då hygromen inträffade spontant.[swe.medicareplaninfo.com]

 • Enterolit

  Fall av tarmsjuki kräver ofta kirurgisk ingrepp för att rensa bort skadad vävnad och återställa korrekt blodflöde till tarmarna.[irwin.iniciaba.com]

 • Pneumotorax

  ingrepp ska man inspektera noggrant och ta prover för analys.[internetmedicin.se] […] äldre patienter med en "spontan” pneumothorax bör observeras med tanke på en bakomliggande malignitet, datortomografi ska göras liberalt och vid thorakoskopier och/eller kirurgiska[internetmedicin.se]

 • Spontant pneumotorax

  ingrepp ska man inspektera noggrant och ta prover för analys.[internetmedicin.se] […] äldre patienter med en "spontan” pneumothorax bör observeras med tanke på en bakomliggande malignitet, datortomografi ska göras liberalt och vid thorakoskopier och/eller kirurgiska[internetmedicin.se]

 • Kolobom

  Skada på ögat eller kirurgiska ingrepp kan också vara orsaken till fenomenet.[medibas.se]

 • Fibrosarkom

  Vissa kirurgiska ingrepp innebär ingen/så liten risk för lokalrecidiv att strålbehandling inte är motiverat (t ex amputation).[internetmedicin.se]

 • Liposarkom

  Vissa kirurgiska ingrepp innebär ingen/så liten risk för lokalrecidiv att strålbehandling inte är motiverat (t ex amputation).[internetmedicin.se]

Ytterligare symtom