Create issue ticket

122 Möjliga orsaker för Kognitiv störning

 • Livsmedelsallergi

  En immunologisk överreaktion efter intagning av födoämnen som tåls av friska. Födoämnesallergi kan ofta konstateras vid vanlig allergitest. Det är ofta reaktioner som visar sig snabbt efter intagning. Livsmedelsallergiker är i motsats till födoämnesintoleranta vanligtvis överkänsliga för relativt få födoämnen. Men även[…][vitaviva-info.com]

 • Hjärnskakning

  De flesta återhämtar sig inom cirka tre månader vad gäller kognitiva störningarna som koncentration, minne och uppmärksamhet.[forskning.se]

 • Neurotisk störning
 • Hyponatremi

  Uppkommer vid akut hyponatremi Central pontin och extrapontin myelinolys: kognitiva störningar, psykiska manifestationer, medvetanderubbning, dysartri, dysfagi, kranialnervsdysfunktion[medicinbasen.se] Efter en initial förbättring ses efter några dagar kognitiva störningar, psykiska manifestationer, medvetanderubbning, dysartri, dysfagi, kranialnervsdysfunktion, ataxi, para[janusinfo.se]

 • Levercirros

  Termen lindrig kognitiv störning (eng. mild cognitive impairment, MCI) används för att beskriva kognitiv nedsättning i gränslandet mellan normal hjärnfunktion (”normalt åldrande[researchweb.org] ICD-10 Lindrig kognitiv störning: F06.7 Lindrig kognitiv störning, subjektiv: R41.8A[netdoktorpro.se] Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda läkemedelsbehandling med kolinesterashämmare till personer med lindrig kognitiv störning.[roi.socialstyrelsen.se]

 • Lingulär pneumoni

  Termen lindrig kognitiv störning (eng. mild cognitive impairment, MCI) används för att beskriva kognitiv nedsättning i gränslandet mellan normal hjärnfunktion (”normalt åldrande[researchweb.org] ICD-10 Lindrig kognitiv störning: F06.7 Lindrig kognitiv störning, subjektiv: R41.8A[netdoktorpro.se] Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda läkemedelsbehandling med kolinesterashämmare till personer med lindrig kognitiv störning.[roi.socialstyrelsen.se]

 • Hypertyreos

  Specialist i allmänmedicin Initial diagnostik samt kontroll efter operation, radiojodbehandling och efter avslutad behandling med tyreostatika. Remiss till specialist i endokrinologi Hypertyreos sköts huvudsakligen på endokrinologmottagning. Det gäller initialt alla patienter som misstänks ha Graves tyreotoxikos och de som[…][viss.nu]

 • Huntingtons sjukdom

  Kognitiva symtom De tidigaste tecknen på HS ligger ofta på det kognitiva planet.[internetmedicin.se] Studier har visat störningar i emotionell perception (igenkänning av ansiktsuttryck) hos personer med mutationen långt innan andra symtom uppträder.[internetmedicin.se] Tydligare tecken på den kognitiva funktionsnedsättningen är: dysexekutivitet uppmärksamhetsstörning svårighet att planera aktiviteter såsom matlagning, städning m m passivitet[internetmedicin.se]

 • Alzheimers sjukdom

  Prodromal Alzheimers sjukdom är ett annat begrepp som motsvarar lindring kognitiv störning.[bioarctic.se] […] till tio år med en alltmer påtaglig kognitiv störning.[netdoktorpro.se] För att en person ska klassas som dement krävs en minnesstörning samt minst ytterligare en kognitiv störning, tex försämrat omdöme, svårigheter med språket eller praktiska[hjarnfonden.se]

 • Lindrig kognitiv störning

  Lindrig kognitiv störning (MCI) innebär gradvis försämring av närminnet. Det är en subjektiv och objektiv försämring av minnet.[sv.wikipedia.org] Termen lindrig kognitiv störning (eng. mild cognitive impairment, MCI) används för att beskriva kognitiv nedsättning i gränslandet mellan normal hjärnfunktion (”normalt åldrande[researchweb.org] ICD-10 Lindrig kognitiv störning: F06.7 Lindrig kognitiv störning, subjektiv: R41.8A[netdoktorpro.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom