Create issue ticket

6 Möjliga orsaker för Kolesteatom, mellanöra

 • Meningism

  […] esofagus · Godartad lägesyrsel, BPPV · Halscysta · Heshet · Högt andningshinder · Hörhjälpmedel · Hörselgångsexostoser · Hörseltester · Hypofarynxcancer · Knuta på halsen · Kolesteatom[medicinkompendier.se]

  Saknas: mellanöra
 • Främre spinalartärsyndrom

  […] esofagus · Godartad lägesyrsel, BPPV · Halscysta · Heshet · Högt andningshinder · Hörhjälpmedel · Hörselgångsexostoser · Hörseltester · Hypofarynxcancer · Knuta på halsen · Kolesteatom[medicinkompendier.se]

  Saknas: mellanöra
 • Plummer-Vinsons syndrom

  […] kirurgi - stenosen järntillskott ÖNH - Översikt Örat - Otalgi - Extern otit - Akut mediaotit - Labyrintit och mastoidit - Otosalpingit och rör - Kronisk och adhesiv otit - Kolesteatom[medicinkompendier.se]

  Saknas: mellanöra
 • Seminom

  […] esofagus · Godartad lägesyrsel, BPPV · Halscysta · Heshet · Högt andningshinder · Hörhjälpmedel · Hörselgångsexostoser · Hörseltester · Hypofarynxcancer · Knuta på halsen · Kolesteatom[medicinkompendier.se]

  Saknas: mellanöra
 • Gliom

  […] esofagus · Godartad lägesyrsel, BPPV · Halscysta · Heshet · Högt andningshinder · Hörhjälpmedel · Hörselgångsexostoser · Hörseltester · Hypofarynxcancer · Knuta på halsen · Kolesteatom[medicinkompendier.se]

  Saknas: mellanöra
 • Malignt gliom

  […] esofagus · Godartad lägesyrsel, BPPV · Halscysta · Heshet · Högt andningshinder · Hörhjälpmedel · Hörselgångsexostoser · Hörseltester · Hypofarynxcancer · Knuta på halsen · Kolesteatom[medicinkompendier.se]

  Saknas: mellanöra

Ytterligare symtom