Create issue ticket

35 Möjliga orsaker för Kolesterol ökat

 • Tillväxthormonbrist

  Tillväxthormonbrist eller GHD, från engelskans Growth Hormone Deficiency, är en relativt sällsynt sjukdom hos barn. Det orsakas av en låg produktion av hormon i hypofysen, som ligger vid basen av skallen. Det kan också orsakas av hjärnskada, närvaro av en tumör i detta område av hjärnan eller exponering för[…][attvaramamma.se]

 • Homozygot familiär hyperkolesterolemi
 • Wolmans sjukdom

  Hämta dokument. Snälla, vänta .... 1/22. Lysosomal syra lipas mutationer som avgör fenotyp i Wolman och kolesterol ester lagring sjukdom. Mekanismer som producerar olika fenotyper, undersöktes Wolman sjukdom (WD) och kolesterol ester lagring sjukdom (CESD), är associerade med den genetiska bristen på mänskliga[…][lookfordiagnosis.com]

 • Kolelitiasis

  En vanlig sjukdom i vårt land under de senaste åren har ökat år från år.[sv.swewe.net] Innehölls av sten sammansättning, indelade i tre kategorier: kolesterol stenar, pigment stenar, blandade stenar, av vilka de vanligaste kolesterol stenar.[sv.swewe.net] Ålder Factor: 40-åringen är den typiska debutåldern för gallstenssjukdom, mindre än 20 år, generellt ökat med åldern ökade också förekomsten av gallstenssjukdom.[sv.swewe.net]

 • Hyperkalemi

  I klinisk praxis är effekten på LDL-kolesterol oftast måttlig. Ett ökat intag av transfettsyror höjer LDL-nivån.[lakemedelsboken.se] VLDL-kolesterol är måttligt–kraftigt förhöjt. LDL- och HDL-kolesterol vanligen sänkta. Ej associerat till ökat bukomfång. Sambandet med koronarsjukdom är inte så starkt.[janusinfo.se] Detta leder till en ökad gallsyrasyntes i levern och ökat upptag av kolesterol, i huvudsak LDL-kolesterol, i levercellerna.[lakemedelsboken.se]

 • Hyperkolesterolemi

  I klinisk praxis är effekten på LDL-kolesterol oftast måttlig. Ett ökat intag av transfettsyror höjer LDL-nivån.[lakemedelsboken.se] VLDL-kolesterol är måttligt–kraftigt förhöjt. LDL- och HDL-kolesterol vanligen sänkta. Ej associerat till ökat bukomfång. Sambandet med koronarsjukdom är inte så starkt.[janusinfo.se] Detta leder till en ökad gallsyrasyntes i levern och ökat upptag av kolesterol, i huvudsak LDL-kolesterol, i levercellerna.[lakemedelsboken.se]

 • Herpes zoster

  I klinisk praxis är effekten på LDL-kolesterol oftast måttlig. Ett ökat intag av transfettsyror höjer LDL-nivån.[lakemedelsboken.se] VLDL-kolesterol är måttligt–kraftigt förhöjt. LDL- och HDL-kolesterol vanligen sänkta. Ej associerat till ökat bukomfång. Sambandet med koronarsjukdom är inte så starkt.[janusinfo.se] Detta leder till en ökad gallsyrasyntes i levern och ökat upptag av kolesterol, i huvudsak LDL-kolesterol, i levercellerna.[lakemedelsboken.se]

 • Efterföljande undre cerebellär artärocklusion

  I klinisk praxis är effekten på LDL-kolesterol oftast måttlig. Ett ökat intag av transfettsyror höjer LDL-nivån.[lakemedelsboken.se] Dessa är antikroppar som binder till PCSK-9 som kontrollerar leverns LDL-receptorer; hämmarna medför en ökat clearance av LDL-kolesterol och är mycket potenta.[internetmedicin.se] Detta leder till en ökad gallsyrasyntes i levern och ökat upptag av kolesterol, i huvudsak LDL-kolesterol, i levercellerna.[lakemedelsboken.se]

 • Kolit

  En vanlig sjukdom i vårt land under de senaste åren har ökat år från år.[sv.swewe.net] Innehölls av sten sammansättning, indelade i tre kategorier: kolesterol stenar, pigment stenar, blandade stenar, av vilka de vanligaste kolesterol stenar.[sv.swewe.net] Ålder Factor: 40-åringen är den typiska debutåldern för gallstenssjukdom, mindre än 20 år, generellt ökat med åldern ökade också förekomsten av gallstenssjukdom.[sv.swewe.net]

 • Heterozygos familjär hyperkolesterolemi

  I klinisk praxis är effekten på LDL-kolesterol oftast måttlig. Ett ökat intag av transfettsyror höjer LDL-nivån.[lakemedelsboken.se] VLDL-kolesterol är måttligt–kraftigt förhöjt. LDL- och HDL-kolesterol vanligen sänkta. Ej associerat till ökat bukomfång. Sambandet med koronarsjukdom är inte så starkt.[janusinfo.se] Detta leder till en ökad gallsyrasyntes i levern och ökat upptag av kolesterol, i huvudsak LDL-kolesterol, i levercellerna.[lakemedelsboken.se]

Ytterligare symtom