Create issue ticket

131 Möjliga orsaker för Konfusion

Ytterligare symtom