Create issue ticket

1 Möjliga orsaker för Kronisk abscess

Visa resultat efter: English

  • Candida-esofagit

    Sena neurologiska symptom (AIDS) subakut encephalopati (vanligast) med progredierande demens (pga virusets neurotropism), oftast inte förrän CD4 200 retinit (toxoplasma) kronisk[medicinkompendier.se] CNS-vaskulit myelopati med ataxi, inkontinens, spastisk parapares perifer neuropati Opportunistiska infektioner cerebral toxoplasmos encefalit CMV meningoencefalit candida abscess[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom