Create issue ticket

14 Möjliga orsaker för Kronisk appendicit

 • Ovarialcysta
 • Bäckeninflammation
 • Tarmobstruktion
 • Divertikulos
 • Tjock- och ändtarmskarcinom
 • Kronisk appendicit
 • Glutenintolerans

  Reuters ruta 14/12 1995 En fråga som rätt ofta ställs till Svenska språkbyråns telefonrådgivning är hur den svenska motsvarigheten till finskans keliakia (en tarmsjukdom orsakad av intolerans mot proteinet gluten) stavas och uttalas. Och undra på det. Ordet finns inte i Svenska Akademiens ordlista, inte i Svensk[…][kotus.fi]

 • Ulcerös kolit

  Inflammatorisk tarmsjukdom innefattar: Ulcerös kolit Crohns sjukdom Oklassificerad kolit ("Inflammatory bowel disease unclassified” [IBD-U]) Sjukdomarna benämns i engelskspråkig litteratur som "Inflammatory Bowel Diseases" (IBD). Även mikroskopisk kolit, det vill säga kollagen kolit och lymfocytär kolit, inkluderas ibland[…][internetmedicin.se]

 • Tuberkulos
 • Meningism

  […] extremitetsischemi · Akut tarmischemi och angina abdominalis · Analcancer · Aortaaneurysm · Aortadissektion · Appendicit och körtelbuk · Benigna bröstförändringar · Blödande[medicinkompendier.se] […] hjärtsjukdomar · Övriga lungsjukdomar · Övriga njursjukdomar · RAAS-systemets farmakologi · RLS 85 · Sköldkörteln · Specifika förgiftningar · Ulcus · Vaskuliter Kirurgi · Akut och kronisk[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom