Create issue ticket

2 Möjliga orsaker för Kronisk extern otit

  • Plummer-Vinsons syndrom

    otit - Akut mediaotit - Labyrintit och mastoidit - Otosalpingit och rör - Kronisk och adhesiv otit - Kolesteatom - Vaxpropp - Erysipelas, perikondrit och zoster oticus -[medicinkompendier.se] […] indragning ventralt vid sväljning samt dilatation ovan strikturen skopi för definitiv diagnos Behandling kirurgi - stenosen järntillskott ÖNH - Översikt Örat - Otalgi - Extern[medicinkompendier.se]

  • Candida-esofagit

    […] follikuliter hårig leukoplaki (EBV) recidiverande extern otit generell lymfadenopati HIV i CNS HIV etablererar infektion i CNS redan under primärinfektionen virusnivåer ca[medicinkompendier.se] […] trötthet och dokumenterad feber 30 dgr utan annan genes varicella-zoster, persistent eller disseminerad recidiverande eller svår herpes zoster atypisk skabb, kroniska kliande[medicinkompendier.se] […] salmonellasepsis toxoplasma i CNS PML viktnedgång, trötthet, nattliga svettningar kronisk diarré wasting syndrome (viktförlust 10 % lösa avföringar 30 dgr utan annan genes) kronisk[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom